#EnsureTotalSolutions

การบริการที่ครบวงจร


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีชื่อเสียงในด้านการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม เราต้องการี่จะเป็นมากกว่าผู้จัดหาเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากเรามุ่งเน้นในด้านการบริการก่อนและหลังการขายที่รวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาของเราคือการจัดหาการบริการที่ครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคำขวัญของเรา นั่นคือ “มั่นใจในการให้บริการที่ครบวงจร”


เมื่อเรากล่าวถึงการบริการที่ครบวงจร เราหมายถึง

  • เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการชุบเคลือบทั้งกระบวนการ
  • การให้คำปรึกษาในการออกแบบกระบวนการชุบเคลือบ ไลน์การผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย
  • การให้คำแนะนำก่อนการขายและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
  • การให้บริการหลังการขาย ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
  • การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตเคมีภัณฑ์และนวัตกรรมในการชุบเคลือบใหม่ ๆ
  • การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการอบรมและให้ความรู้เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไลน์การผลิตได้
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าตามทันเทคโนโลยีและนำไปปรับใช้กับธุรกิจ
  • การสนับสนุนทางด้านคุณภาพ เพื่อช่วยในการรักษาและพัฒนามาตรฐานในการผลิต
  • เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การจัดเตรียมบุคคากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการอย่างครบวงจรในทางปฏิบัติ

ในอดีต ลูกค้าของเราจะซื้อเคมีภัณฑ์จากบริษัทที่หนึ่ง ซื้ออุปกรณ์ชุบเคลือบจากบริษัทที่สอง สร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากบริษัทที่สาม และอาจจะลงทุนในระบบควบคุมการผลิตจากบริษัทอื่น ซึ่งลูกค้าจะต้องเผชิญกับงานที่ยากลำบากในการที่จะจัดการให้เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ และระบบการทำงานที่มาจากบริษัทที่ต่างกัน สามารถทำงานร่วมกันเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพดีได้

เราเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า ในอดีต ลูกค้าของเราอาจจะใช้เวลา 4-5 ปี ในการผลิตงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีประสบการณ์ในการชุบเคลือบแล้ว แต่อัตราการเกิดของเสียก็ยังอยู่ในช่วง 20% – 30%

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดของเสียจะส่งผลความอยู่รอดของธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

ในโลกปัจจุบัน ผู้ผลิตจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบการผลิตอย่างรวดเร็ว และระบบการผลิตจะต้องทำงานได้ตามที่วางไว้ เมื่อคุณกดปุ่มเริ่มทำงาน คุณต้องมั่นใจว่าระบบการผลิตของคุณจะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณของเสียต่ำ

ทำอย่างไรคุณจึงสามารถไปถึงจุดนั้นได้?

นั่นจำเป็นต้องให้การบริการอย่างครบวงจรของเราเข้ามาช่วยคุณ เรามีการลงทุนทั้งในด้านทักษะความรู้ทางด้านการชุบเคลือบและซอร์ฟแวร์ ซึ่งทำให้เราสามารถช่วยคุณออกแบบและสร้างไลน์การผลิต ซึ่งใช้ในเวลาเพียง 2-3 เดือน หรือบางครั้งอาจจะไม่กี่สัปดาห์ เราสามารถเริ่มเดินเครื่องการผลิต โดยมีอัตราของเสียไม่เกิน 5%

เรารู้ว่าเราสามารถทำได้ เพราะเราได้ดำเนินการจริงให้แก่ลูกค้าของเรา


Okuno Auromex Preliminary service

การบริการก่อนการขาย

การบริการก่อนการขายช่วยให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับไลน์การผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์การชุบเคลือบที่หลากหลาย ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกัน การบริการของเรามีดังนี้


  การออกแบบกระบวนการชุบเคลือบผิว

  การแนะนำผลิตภัณฑ์

  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบไลน์การผลิตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  การให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ผล

Okuno Auromex After-sales service

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต ลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และรับประกันคุณภาพของชิ้นงานในทุกขั้นตอนการผลิต การบริการของเรามีดังนี้


  การวิเคราะห์น้ำยาและการแก้ปัญหา

  การให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาหน้างาน

  การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

  การตรวจสภาพไลน์การผลิตเพื่อการบำรุงรักษาและการปรับปรุงกระบวนการ


การลงทุนในการก่อสร้างและบุคคากร

เพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่า เราจะให้การบริการอย่างครบวงจรตามที่เรากล่าวถึง เราจึงมีการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการ และบุคคากรของเรา ในปีที่ผ่านมา เรามีการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทดสอบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ เรายังลงทุนเป็นจำนวนมากในการก่อสร้างไลน์การผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพในการผลิตเป็นเท่าตัว เรามีการจัดเตรียมบุคลากรและให้ความรู้แก่พนักงานของเราเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการชุบเคลือบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดำเนินการทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจัดเตรียมหลักสูตรอบรมที่หลากหลายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การทุ่มเทให้กับ “คุณภาพของคน” เป็นกุญแจสำคัญของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับคุณค่าหลักขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ หรือเรียกได้ว่า “RECIPES” ซึ่งแปลว่า “เคล็ดลับความสำเร็จ”


  มุ่งเน้นความสำเร็จของงาน

  เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน

  ให้ความสำคัญกับลูกค้า

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  มีความเป็นมืออาชีพ

  มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์

  ผนึกกำลัง ผสานความแตกต่าง

การถ่ายทอดความรู้

เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการชุบเคลือบให้มากที่สุด

การบริการของเรามีดังนี้


  การจัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการชุบเคลือบต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาบ่อชุบและเคมีภัณฑ์

  การจัดอบรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในกระบวนการชุบ

  การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

  การจัดอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำยาในห้องปฏิบัติการ1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle