#EnsureTotalSolutions

การบริการสำหรับการชุบเคลือบผิว


กว่า 40 ปีที่ให้บริการทางด้านการชุบเคลือบผิวให้แก่ลูกค้า เราได้เรียนรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่มีความท้าทายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในไลน์การผลิต สิ่งนั้นคือคำตอบที่รวดเร็ว ลูกค้าต้องการทราบว่าอะไรคือปัญหา รายละเอียดและสาเหตุเชิงลึก รวมถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ


เราลงทุนในระยะยาวทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้มั่นใจว่าเราสามารถบรรลุความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเทคโนโลยีชั้นนำเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิว

การลงทุนของเราหมายถึงเราสามารถตอบสนองลูกค้าที่ต้องการการสนับสนุนที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องและตรงจุด

วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกพัฒนาของเราจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะทำให้ระบบการชุบเคลือบสามารถทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง และยังช่วยลดเวลาในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้

การลงทุนเพื่อการพัฒนาของเราก่อให้เกิดการบริการที่ครบวงจร ซึ่งสร้างความคุ้มค่าให้แก่ธุรกิจของคุณในระยะยาวอย่างแน่นอน

การให้บริการที่รวดเร็ว เป็นหนึ่งในลักษณะที่มีความสำคัญที่สุดของการให้บริการและเป็นหนึ่งในความภูมิใจของเรา เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการของเราสามารถลดเวลาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีกด้วย

เราจะลงทุนต่อไป จนกว่าเราจะสามารถช่วยลูกค้าของเราให้สามารถปรับตัวเข้ากับข้อกำหนดทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม

นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการเฝ้าติดตามข้อกำหนดต่าง ๆ และต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณเพื่อคอยช่วยเหลือคุณ

นอกจากการลงทุนทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวก เรายังลงทุนทางด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ทางเทคนิค และความชำนาญให้แก่พนักงานของเราอีกด้วย

พนักงานของเรามีความรู้และประสบการณ์ในการชุบเคลือบผิวแต่ละประเภท ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทันทีที่คุณต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่ครบวงจร

เครื่องมือในการให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทีมงานในห้องปฏิบัติการและทีมเทคนิค มีความพร้อมที่จะให้บริการทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบทางการตลาดแก่ลูกค้าของเรา ช่วยรักษาคุณภาพในการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง


การให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ผล

การให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ผลของเราให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลกเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าทางด้านการวิเคราะห์ทางเคมี ธาตุและองค์ประกอบของเคมี ทีมงานของเราจัดเตรียมการบริการอย่างครบถ้วน โดยอาศัยหลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ดังนี้


  Titration

  Inductively Coupled Plasma (ICP)

  Surface Tension Meter

  Specto Photometer

  XPS analyzer

  X-Ray diffractomete

  UV-Vis Spectrometer

  Cyclic Voltammetric Stripping (CVS)

  Ion Selective Electrode (ISE)

การให้บริการด้านทางวิเคราะห์วัสดุ

จากเครื่องมือที่เรามี ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่นำมาชุบเคลือบ เราสามารถวิเคราะห์ผิววัสดุโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางและเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน โดยหลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ดังนี้


  Destructive Step Test

  Destructive Thickness Test

  Salt Spray Test and CASS Test

  X-Ray Fluorescence for Thickness Measurement and Elemental Analysis

  Microstructural Inspection by Microscope and Stereomicroscope

  Polishing and Grinding Machine

  SEM (Scanning Electron Microscope)

  Thermo Cycle

  Laser Microscope


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle