#EnsureTotalSolutions

บริการ
1506151112-400x206,-plating-system-2
บริการ
ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ มีการควบคุมการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมทั้งการควคุมคุณภาพที่เข้มงวดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ โอคูโน-ออโรเม็กซ์ และบริษัทคู่ค้าจึงลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ลูกค้าของเรา ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว พร้อมทั้งมีความถูกต้องแม่นยำ

1506151112-400x200,-001
โทเทิลโซลูชั่นเซอร์วิส
นอกเหนือจากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ทางบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบัน เราได้พัฒนาไปอีกก้าว โดยเสนอการให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกกระบวนการชุบเคลือบผิว ภายใต้คำขวัญบริษัทฯ “Ensure Total Solutions”1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle