#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบด้วยสังกะสี-นิกเกิล


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบด้วยสังกะสี-นิกเกิลของเราช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม นิกเกิลในเคมีชุบเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มการทนทานต่อการกัดกร่อนประมาณ ซึ่งดีกว่าการชุบสังกะสีแบบทั่วไปกว่า 5 เท่า เคมีชุบของเราเป็นเคมีประเภทด่าง ซึ่งสามารถทนต่อการกัดกร่อนโดยไม่เกิดสนิมแดงมากกว่า 1000 ชั่วโมง จากการทดสอบด้วยละอองน้ำเกลือ

ด้วยการจัดเรียงตัวของอนุภาคแบบโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ ทำให้ Nicozinc HN สามารถสร้างชั้นฟิล์มอัลลอยด์ที่มีความสม่ำเสมอในเวลาสั้น ๆ ซึ่งมีความเหนียวสูง ทำให้สามารถใช้ชุบเคลือบบนชิ้นงานที่สามารถดัดงอได้ เช่น ท่อ Radiator และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับชิ้นงานที่ผิวงานสามารถกักน้ำยาชุบไว้บนผิวได้ นอกจากนี้ นิกเกิลที่อยู่ในเคมีชุบที่มีความเข้มข้นสูงจะเพิ่มการทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุดและช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของชิ้นงานเคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Nicozinc HN

เคมีชุบประเภทด่างที่มีนิกเกิลความเข้มข้นสูง สามารถใช้ได้กับการชุบแบบแขวนและกลิ้ง เพิ่มความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีและมีการกระจายตัวของฟิล์มทั่วชิ้นงาน


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle