okuno auromex wear resistance coating

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบโครเมียมแข็ง


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบโครเมียมแข็งที่ไม่มีสารฟลูออไรด์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทางจักรกลหนักและสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีภาระเสียดทานที่น้อยและต้องการความทนทานต่อการเสียดสีในระยะยาว


นอกจากนี้เคมีชุบที่ไม่มีสารฟลูออไรด์ยังเป็นมิตรต่อชิ้นงาน กระบวนการชุบโครเมียมแข็งโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับการผลิตโช้คอัพ หรือการผลิตแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบลูกกลิ้ง รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการประสิทธิภาพดีในการใช้งาน เช่น หัวไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ

กระบวนการชุบโครเมียมแข็งโดยทั่วไปมีความหนาของชั้นโครเมียมมากกว่ากระบวนการชุบเพื่อการตกแต่ง เนื่องจากการใช้งานส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นเรื่องของความสวยงามมากกว่าการใช้งาน

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลของเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบโครเมียมแข็ง

เคมีภัณฑ์ ลักษณะของเคมีภัณฑ์
Saphir 40 เคมีชุบโครเมียมแข็งปลอดสารฟลูออไรด์ สร้างรอยแตกบนผิวงาน 200-500 รอยต่อตารางเซนติเมตร และให้ความแข็งมากกว่า 900 HV
TOP Hard Chrome HE-2 เคมีปรับเติมที่ไม่มีสารฟลูออไรด์สำหรับกระบวนการชุบโครเมียมแข็ง ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความเงาที่สม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle