okuno auromex wear resistance coating

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเพื่อเพิ่มการทนทานต่อการเสียดสี


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีการเตรียมผิวก่อนการชุบด้วยนิกเกิล-ฟอสฟอรัส นิกเกิล-ฟอสฟอรัสที่ไม่มีสารตะกั่ว นิกเกิล-โบรอน และนิกเกิล-คอมโพสิตโดยไม่ใช้ไฟฟ้า


การชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นการลดการใช้เคมีโดยการใช้ฟอสฟอรัสหรือโบรอนเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเพื่อที่จะชุบนิกเกิลจากน้ำยานิกเกิล-ฟอสฟอรัสและนิกเกิล-โบรอน ลงบนผิวชิ้นงาน ชิ้นงานที่เป็นพลาสติกจะถูกทำให้นำไฟฟ้า ส่วนชิ้นงานที่เป็นโลหะจะถูกเตรียมผิวให้มีความว่องไวสำหรับการชุบเคลือบ การงดใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟซึ่งมีผลกับการกระจายตัวของความหนาแน่นของประจุ แสดงให้เห็นว่าอนุภาคเชิงซ้อนจะถูกชุบเคลือบด้วยความหนาที่สม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน การชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความแข็งและความทนทานต่อการกัดกร่อน จะถูกใช้งานเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์และเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสียดสีของชิ้นงานที่ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมทางเคมีและทางกายภาพที่รุนแรง


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีการเตรียมผิวก่อนการชุบด้วยนิกเกิล-ฟอสฟอรัส นิกเกิล-ฟอสฟอรัสที่ไม่มีสารตะกั่ว นิกเกิล-โบรอน และนิกเกิล-คอมโพสิตโดยไม่ใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ของเราสามารถชุบบนพื้นผิวหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก เหล็กกล้า ทองเหลือง ทองแดง เหล็กกล้าไร้สนิม นอกจากนี้เคมีภัณฑ์เหล่านี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารตะกั่วและเคมีจำพวกโลหะหนัก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของยุโรป เช่น ข้อกำหนดสารเคมีอันตราย (RoHS) มาตรการสิ่งแวดล้อมในการจัดการยานยนต์หมดอายุ (ELV) และ ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเพื่อเพิ่มการทนทานต่อการเสียดสี สามารถติดตามได้จากลิงค์ด้านล่าง

เคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-ฟอสฟอรัส ที่ไม่มีสารตะกั่ว
เคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-โบรอน
เคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-คอมโพสิท


เคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-ฟอสฟอรัส ที่ไม่มีสารตะกั่ว

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมเคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-ฟอสฟอรัส ที่ไม่มีสารตะกั่วหลากหลายประเภท ซึ่งแบ่งเป็นเคมีชุบที่มีฟอสฟอรัสความเข้มข้นต่ำ (1-5 % ฟอสฟอรัส) เคมีชุบที่มีฟอสฟอรัสความเข้มข้นปานกลาง (6-9% ฟอสฟอรัส) และเคมีชุบที่มีฟอสฟอรัสความเข้มข้นสูง (มากกว่า 10% ฟอสฟอรัส) เคมีทุกประเภทไม่มีสารตะกั่ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดสารเคมีอันตราย (RoHS) และมาตรการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เคมีคุณภาพดีของเราจะให้ความเงาและความแข็ง ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานทางด้านเคมีและการกัดกร่อน โดยจะแปรผันตามความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเคมีชุบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ในการชุบนิกเกิล-ฟอสฟอรัสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ สามารถติดตามได้จากตารางด้านล่าง

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลเคมีภัณฑ์ในการชุบด้วยนิกเกิล-ฟอสฟอรัสประเภทต่าง ๆ

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

% ฟอสฟอรัส

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การชุบด้วยนิกเกิล-ฟอสฟอรัสสูง

TOP Nicoron RCH-LF

11-12% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทานต่อสารเคมี และรอยเปื้อน

TOP Nicoron SA-98-LF

10-11% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ สามารถใช้ได้กับกระบวนการชุบนิกเกิล-ฟอสฟอรัสความเข้มข้นสูงทุกประเภท

TOP Nicoron SA-98-LFD

10% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ สร้างฟิล์มนิกเกิลที่มีความเครียดต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความหนาสูง

TOP Nicoron SA-98-LFS

10% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ ช่วยเพิ่มความเงาที่ดีเยี่ยม

TOP Nicoron SA-98-LFX

10% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ มีอัตราการชุบเคลือบสูง (ประมาณ 17 ไมครอนต่อชั่วโมง)

การชุบด้วยนิกเกิล-ฟอสฟอรัสปานกลาง

TOP Nicoron TOM-LF

7-9% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ มีประสิทธิภาพในการกลบรอยและการเข้าซอกที่ดีเยี่ยม

การชุบด้วยนิกเกิล-ฟอสฟอรัสต่ำ

TOP Nicoron LPH-LF

1-2% ฟอสฟอรัส

เคมีชุบประเภทไฮโปฟอสไฟต์ ช่วยเพิ่มความแข็งโดยไม่ต้องผ่านการอบ และช่วยปรับปรุงความทนทานต่อการขัดสีเคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-โบรอน

เคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-โบรอนของเรา มีความเข้มข้นของโบรอนต่ำ (น้อยกว่า 1%) ซึ่งโบรอนในเคมีชุบจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมบัดกรี ความสามารถในการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องผ่านการอบชุบ (Heat treatment) เคมีของเราจะถูกใช้ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์ ชิ้นส่วน IC นอกจากนี้ยังถูกใช้ในเครื่องจักรกล เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องควบแน่น ลูกกลิ้งและตลับลูกปืน

เคมีภัณฑ์ของเราทุกประเภทไม่มีสารตะกั่วและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อม

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลของเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-โบรอน

เคมีภัณฑ์ ลักษณะของเคมีภัณฑ์
TOP Chem alloy 66-LF เคมีชุบนิกเกิล-โบรอนที่ไม่มีสารตะกั่ว สร้างฟิล์มอัลลอยด์ที่เพิ่มความทนทานต่อความร้อนมากกว่า 1300 องศาเซลเซียส และเพิ่มความแข็งประมาณ 800 HV และมีโบรอนในฟิล์มอัลลอยด์ไม่เกิน 1%


เคมีภัณฑ์สำหรับชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-คอมโพสิท

กระบวนการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มความแข็งในหลากหลายระดับ เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี และเพิ่มความลื่นให้แก่ผิวชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอโลหะที่อยู่ในเคมีชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น อนุภาคเซรามิกจำพวกซิลิคอนคาร์ไบด์จะช่วยเพิ่มความแข็งแก่ชิ้นงาน ในขณะที่สารซิลิคอนไนไตรด์หรือสารโบรอนไนไตรด์จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการหล่อลื่นในตัวเอง และสารประเภทพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (เทฟลอน) ช่วยให้ผิวชิ้นงานมีความลื่น ซึ่งจะเพิ่มความทนทานต่อการขัดสีและการเสียดสีจากการสไลด์

กระบวนการชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-คอมโพสิทถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกสูบ กระบอกสูบ รวมถึงชิ้นส่วนในระบบหมุนของยานยนต์ ในอุตสาหกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ กระบวนการชุบนิกเกิล-คอมโพสิทจะถูกใช้ในการชุบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์สำหรับโลหะและอโลหะ ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ กระบวนการชุบนิกเกิล-คอมโพสิทจะถูกใช้ในชิ้นส่วนชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ชิ้นส่วนในกล้องวีดีโอ รวมถึงชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์

สำหรับเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่องจากไม่มีสารจำพวก PFOS และสารตะกั่ว

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลของเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าประเภทนิกเกิล-คอมโพสิท

เคมีภัณฑ์ ประเภทของวัสดุคอมโพสิท ลักษณะของเคมีภัณฑ์
TOP Nicosite TFE 20-25% PTFE เคมีชุบที่มีสาร PTFE ความเข้มข้นสูง และไม่มีสาร PFOS และสารตะกั่ว ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการขัดสีที่ดีเยี่ยม รวมถึงความแข็งและความทนทานต่อการสไลด์ เหมาะสำหรับชิ้นส่วนชัตเตอร์กล้องถ่ายรูป แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ
TOP Nicosite MLE 30-40% PTFE เคมีชุบที่มีสาร PTFE ความเข้มข้นสูงมาก และไม่มีสาร PFOS และสารตะกั่ว เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความทนทานต่อการขัดสี ความแข็ง และความทนทานต่อการสไลด์ที่สูงมาก เช่น ชิ้นส่วนในระบบหมุนของยานยนต์ และชิ้นส่วนของเกียร์
TOP NicositeSCE ซิลิคอน คาร์ไบด์ เคมีชุบที่ไม่มีสารตะกั่ว ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม รวมถึงเพิ่มความแข็งให้ชิ้นงานได้ถึง 1400 HV เมื่อผ่านการอบ


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle