#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการเคลือบผิวหลังการทำพาสซิเวชันสำหรับการชุบด้วยสังกะสีทั่วไป


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจที่จะนำเสนอเคมีภัณฑ์สำหรับการเคลือบผิวหลังการทำพาสซิเวชันทั้งประเภทอนินทรีย์และอินทรีย์ สำหรับเคมีเคลือบประเภทอนินทรีย์ เราขอแนะนำ ES Guard ซึ่งเป็นเคมีเคลือบคุณภาพดีสำหรับฟิล์มพาสซิเวชันสีดำ ซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับ ES Coat Black SOP นอกจากนี้เรายังจัดเตรียม ES Coat KT-8 ซึ่งเป็นเคมีเคลือบทางเลือกสำหรับฟิล์มพาสซิเวชันสีดำ สำหรับ Sealmex 400W เป็นเคมีเคลือบอนินทรีย์สำหรับพาสซิเวชันสีรุ้ง ซึ่งเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

ในส่วนของเคมีเคลือบอินทรีย์ เรานำเสนอ TOP Guard ซึ่เป็นเคมีประเภทแอลคริว สำหรับฟิล์มพาสซิเวชันสีฟ้าและสีรุ้ง ซึ่งเพิ่มความทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อน นอกจากนี้ TOP Guard ยังแห้งได้เร็วอีกด้วยประเภทของเคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

ประเภทของฟิล์มพาสซิเวชัน

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

สีดำ

สีรุ้ง

สีฟ้า

เคมีเคลือบอนินทรีย์

ES Guard

เคมีเคลือบประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมสำหรับ ES Coat Black SOP ช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน และเพิ่มความดำเงางาม สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิห้อง

ES Coat KT-8

เคมีเคลือบประเภทไตรวาเลนท์โครเมียม ช่วยปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อนและรอยขีดข่วน เพิ่มความเงางามและรูปลักษณ์ที่ดี เหมาะสำหรับงานน๊อตและสกรู

Sealmex400W

เคมีเคลือบคุณภาพดีสำหรับฟิล์มพาสซิเวชันสีรุ้งและสีดำ เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน และทำให้ชิ้นงานสวยงาม ดูคล้ายกับผิวบรอนซ์ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากใช้เคมีเพียงชนิดเดียว

เคมีเคลือบอินทรีย์

TOP Guard

เคมีเคลือบประเภทแอลคริว สำหรับฟิล์มพาสซิเวชันสีฟ้าและสีรุ้ง เพิ่มความทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังแห้งเร็ว เหมาะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุในการก่อสร้าง


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle