Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบพลาสติกโดยตรง


การชุบเคลือบบนพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผิวพลาสติกให้มีลักษณะเหมือนกับโลหะเพื่อการประดับตกแต่ง และการใช้งานเฉพาะทางกระบวนการชุบพลาสติกโดยตรงเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ลดขั้นตอนในการชุบเคลือบ ทำให้ลดการใช้สารเคมีและเกิดของเสียน้อยลง กระบวนการชุบพลาสติกโดยตรงสามารถเพิ่มผลได้จากการชุบมาก แต่พบเจอปัญหาน้อย แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้จำเป็นต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพในการชุบ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการชุบเคลือบที่รองรับหลักการชุบโดยตรง
กระบวนการนี้สามารถใช้ได้กับพลาสติก ABS และพลาสติก PC/ABS ถูกนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องสุขภัณฑ์

กระบวนการชุบพลาสติกโดยตรงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระบวนการชุบเคลือบพลาสติกแบบลดขั้นตอน เป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของบริษัท โอคูโน เคมีคอล จำกัด ในกระบวนการนี้ จะสามารถชุบทองแดงบนผิวของพลาสติกที่ถูกกระตุ้นและเหนี่ยวนำได้โดยตรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่านชั้นนิกเกิลที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ในการชุบพลาสติกโดยตรงทั้งกระบวนการ สามารถติดตามได้จากตารางด้านล่าง

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การล้างทำความสะอาด

CRP Cleaner

เคมีทำความสะอาดที่มีโฟมน้อย สามารถกำจัดน้ำมัน รอยนิ้วมือ และสิ่งสกปรกหนัก ภายในเวลาอันสั้น โดยไม่เกิดฟิล์มซิลิกา

การปรับสภาพผิว

TOP Placon BOW

เคมีป้องกันฟองอากาศประเภทฟลูออไรด์ แต่ไม่มีสาร PFOS มีสารประกอบของสารกระตุ้นผิวเพื่อทำให้ผิวเรียบเนียนโดยไม่เกิดการพองบนชิ้นงาน

TOP Placon GR

เคมีป้องกันฟองอากาศประเภทฟลูออไรด์ มีประสิทธิภาพในการกำจัดฟองอากาศบนผิวพลาสติกที่ยอดเยี่ยมช่วยทำให้ผิวชิ้นงานไม่เปียกน้ำ และปรับปรุงการยิดติดของผิวเคลือบ

การกัดผิวอ่อน

CRP Etching Additive

เคมีเติมที่ใช้กับกรดโครมิค-ซัลฟูริกในบ่อกัดผิวอ่อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตัวเร่งปฏิกิริยา

การทำให้เป็นกลาง

B200 Neutralizer

เคมีปรับสภาพผิวหลังจากการกระตุ้น สำหรับพลาสติก ABS เรซินประเภทโนริล และพอลีคาร์บอเนต ปรับปรุงประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตัวเร่งปฏิกิริยา และช่วยปรับให้ผิวชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เรียบเนียน

CRP Conditioner 222

เคมีปรับสภาพผิวสำหรับกระบวนการชุบพลาสติกโดยตรง ช่งยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาของผิวงานชุบ และช่วยสร้างการดูดซับที่สม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน

CRP Conditioner 551

เคมีปรับสภาพผิวสำหรับกระบวนการชุบพลาสติกโดยตรง ช่งยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาของผิวงานชุบ เหมาะสำหรับพลาสติก ABS และเรซินประเภทโนริล

การปรับสภาพผิวก่อนการเร่งปฏิกิริยา

Hydrochloric Acid

การกระตุ้นผิวด้วยตัวเร่งปฏิกิรยา

CRP Catalyst 85H

ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทกรดที่มีองค์ประกอบของพาลาเดียม-ดีบุก มีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดีเยี่ยม มีความเสถียรในบ่อชุบ และมีรอบการเติมเคมีที่ยาวนาน

การเหนี่ยวนำผิวให้นำไฟฟ้า

CRP Selector

เคมีเหนี่ยวนำสำหรับกระบวนการชุบพลาสติกโดยตรง ใช้กับผิวพลาสติกที่ผ่านการชุบตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อทำให้ฟิล์มชุบสามารถนำไฟฟ้าได้

การชุบทองแดงประเภทกรด

Elecopper 25

เคมีชุบสำหรับงานตกแต่ง สามารถชุบบนผิวพลาสติกและโลหะ ที่อุณหภูมิสูง

TOP Lucina 2000

เคมีชุบสำหรับงานตกแต่ง ช่วยเพิ่มความเงาและการกลบรอยบนผิวพลาสติกและโลหะ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิห้อง

TOP Dunc Cu

เคมีชุบตัวใหม่ล่าสุด ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเกิดตะกอนในบ่อและการเกิดปัญหาผิวชุบชุบเป็นจุดบนชิ้นงาน ในกรณีที่ลมกวนในบ่ออ่อน


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle