Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบพลาสติกแบบดั้งเดิม


การชุบเคลือบบนพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผิวพลาสติกให้มีลักษณะเหมือนกับโลหะเพื่อการประดับตกแต่ง และการใช้งานเฉพาะทางกระบวนการชุบพลาสติกแบบดั้งเดิมยังคงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน กระบวนการนี้เป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับกระบวนการชุบพลาสติกโดยตรงและยังสามารถใช้ได้กับพลาสติกหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก ABS พลาสติก PC/ABS และเรซินประเภทไนลอน นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกด้วย

กระบวนการของเราสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสามารถปรับใช้ได้กับชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเคมีภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในด้านความเสถียรและมีความน่าเชื่อถือในด้านความคุ้มค่าสำหรับต้นทุนความเป็นเจ้าของ ในการพัฒนาในปัจจุบันของเราจะมุ่งเน้นในด้านการลดการใช้สารเคมีในการชุบเคลือบ โดยเฉพาะในกระบวนการที่ต้องใช้โลหะพาลาเดียมและกระบวนการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ในการชุบพลาสติกทั้งกระบวนการ สามารถติดตามได้จากตารางด้านล่าง

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การล้างทำความสะอาด

Ace Clean A 220

เคมีทำความสะอาดที่มีโฟมน้อย เหมาะสำหรับโลหะอ่อนและพลาสติก สามารถกำจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกหนัก ภายในเวลาอันสั้น โดยไม่เกิดฟิล์มซิลิกา

การปรับสภาพผิว

TOP Placon BOW

เคมีป้องกันฟองอากาศประเภทฟลูออไรด์ แต่ไม่มีสาร PFOS มีสารประกอบของสารกระตุ้นผิวเพื่อทำให้ผิวเรียบเนียนโดยไม่เกิดการพองบนชิ้นงาน

TOP Placon GR

เคมีป้องกันฟองอากาศประเภทฟลูออไรด์ มีประสิทธิภาพในการกำจัดฟองอากาศบนผิวพลาสติกที่ยอดเยี่ยมช่วยทำให้ผิวชิ้นงานไม่เปียกน้ำ และปรับปรุงการยิดติดของผิวเคลือบ

การกัดผิวอ่อน

Chromic acid, Sulfuric acid

การทำให้เป็นกลาง

Additive for TMP Neutralizer

เคมีปรับสภาพผิวหลังจากการกระตุ้น กำจัดกรดโครมิคออกจากผิวชิ้นงาน สามารถใช้ได้กับพลาสติกหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก ABS พลาสติก PP และเรซินประเภทโนริล

B200 Neutralizer

เคมีปรับสภาพผิวหลังจากการกระตุ้น สำหรับพลาสติก ABS เรซินประเภทโนริล และพอลีคาร์บอเนต ปรับปรุงประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตัวเร่งปฏิกิริยา และช่วยปรับให้ผิวชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เรียบเนียน

การกระตุ้นผิวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

Catalyst HI CONC

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นของพาลาเดียมสูงมาก มีความเสถียรในระหว่างการชุบสูง

Catalyst C-7

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นของพาลาเดียมต่ำ มีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากมีอัตราการสูญเสียของพาลาเดียมต่ำ

Catalyst C-10

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเข้มข้นของพาลาเดียมสูง ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเกาะติดของอนุภาคในกระบวนการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

การเร่งผิว

Accelerator KN

ตัวปรับเติมที่ใช้กับกรดซัลฟูริก ช่วยป้องกันการไม่เกาะตัวของอนุภาคในกระบวนการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และช่วยยับยั้งการเกิดจุดขาวบนชิ้นงาน (Stardust) ในกระบวนการชุบโดยใช้ไฟฟ้า

การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

TMP Chemical Ni

เคมีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับกระบวนการชุบเคลือบพลาสติกโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มความเร็วในการชุบเคลือบ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาจุดขาวบนชิ้นงาน

การชุบทองแดงแบบแทนที่

ANC Acti

เคมีสำหรับการชุบทองแดงแบบแทนที่สำหรับการชุบเคลือบพลาสติก เพิ่มการนำไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการยึดเกาะของฟิล์มทองแดงบนชั้นนิกเกิล

การชุบทองแดงประเภทกรด

Elecopper 25

เคมีชุบสำหรับงานตกแต่ง สามารถชุบบนผิวพลาสติกและโลหะ ที่อุณหภูมิสูง

TOP Lucina 2000

เคมีชุบสำหรับงานตกแต่ง ช่วยเพิ่มความเงาและการกลบรอยบนผิวพลาสติกและโลหะ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิห้อง

TOP Dunc Cu

เคมีชุบตัวใหม่ล่าสุด ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเกิดตะกอนในบ่อและการเกิดปัญหาผิวชุบชุบเป็นจุดบนชิ้นงาน ในกรณีที่ลมกวนในบ่ออ่อน


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle