#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันบนฟิล์มสังกะสี-นิกเกิล


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


เคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันบนฟิล์มสังกะสี-นิกเกิล เป็นที่รู้จักเช่นเดียวกับเคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันสำหรับการชุบสังกะสีแบบทั่วไป เคมีภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในตระกูล ES Coat HN ซึ่งสามารถทำฟิล์มหลากสีที่ครอบคลุมจากสีฟ้าไปจนถึงสีเหลือง และสีดำ ซึ่งโครเมียมที่อยู่ในเคมีชุบช่วยเสริมสร้างความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุด ทำให้เหมาะสำหรับชุบบนชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยิ่งกระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ประเภทของการชุบสังกะสี

ประเภทของการทำพาสซิเวชัน

การชุบแบบกรด

การชุบแบบด่าง

พาสซิเวชันสีดำ

ES Coat HN-BKA

เคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียม สามารถใช้ได้กับกระบวนการชุบสังกะสี-นิกเกิลแบบกรดและด่าง สร้างฟิล์มสีดำที่มีความสม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้น

พาสซิเวชันสีรุ้ง

ES Coat HN-S

เคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมที่สามารถทำสีได้ครอบคลุมตั้งแต่สีฟ้าถึงสีเหลือง ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้น


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle