#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันบนฟิล์มสังกะสี-เหล็ก


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


เคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันบนฟิล์มสังกะสี-เหล็กของเราถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับเคมีภัณฑ์ของเรา นั่นคือเคมีตระกูล TRI BL สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกเฉดสี เริ่มจากสีฟ้าไปจนถึงสีรุ้ง และสีดำ

นอกจากนี้ เรายังจัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันที่ไม่มีสารโคบอลต์ ได้แก่ TRI BL 270 KCF เพื่อสนับสนุนการชุบเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ประเภทของการทำพาสซิเวชัน

พาสซิเวชันสีดำ

Tri-Kuromex ADK

● Tri-BL 130 KX

● Tri-BL 500 KX

● Tri-BL 270 KCF

เคมีเติมสำหรับการทำพาสซิเวชันสีดำ สามารถใช้ร่วมกับเคมีตระกูล Tri-BL เพื่อสร้างฟิล์มดำที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีและปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อนของชิ้นงาน

พาสซิเวชันสีรุ้ง-สีฟ้า

Tri-BL 130 KX

เคมีทำพาสซิเวชันได้ทั้งสีรุ้งและสีฟ้าตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ง่ายต่อการใช้งานและการควบคุมการบำบัดของเสีย นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานยาวนาน

Tri-BL 270 KCF

เคมีทำพาสซิเวชันที่ไม่มีสารโคบอลต์ เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องการต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้เคมีภัณฑ์เพียงชนิดเดียวในการชุบ และยังมีองค์ประกอบของสารในความเข้มข้นต่ำ

พาสซิเวชันใส

Tri-BL 500 KX

เคมีทำพาสซิเวชันที่มีองค์ประกอบเดียว ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนสำหรับฟิล์มสังกะสีอัลลอยด์และเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องการต้นทุนต่ำ และยังสร้างฟิล์มใสที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน และแสดงสีผิวของชิ้นงานตามธรรมชาติได้

 


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle