#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการทำพาสซิเวชันบนฟิล์มสังกะสีทั่วไป


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่รู้จักอย่างยาวนานเกี่ยวกับการทำพาสซิเวชันบนฟิล์มสังกะสี เรามีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ES Coat Black สำหรับการทำฟิล์มสีดำ ES Coat และ Sanchrome สำหรับการทำฟิล์มสีรุ้งและสีฟ้า และ Tri Bumex สำหรับการทำฟิล์มสีฟ้าเท่านั้นกระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ประเภทของการชุบสังกะสี

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การชุบแบบกรด

การชุบแบบด่าง

การทำพาสซิเวชันสีดำ

ES Coat Black SOP

เคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมคุณภาพดี ไม่มีองค์ประกอบของสารซิลิกาและโลหะมีตระกูล สร้างฟิล์มดำทั่วทั้งชิ้นงาน ซึ่งช่วยการทนทานต่อการกัดกร่อนและเข้าซอกดี

การทำพาสซิเวชันสีรุ้ง

ES Coatเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมคุณภาพดี สร้างฟิล์มสีเหลืองอ่อน ซึ่งมีความทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนที่ดี และยังมีคุณสมบัติในการรักษาตัวเอง คล้ายกับฟิล์มของเฮกซะวาเลนท์โครเมียม

ES Coat A-ATเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมอีกหนึ่งตัวเลือก สร้างฟิล์มที่สามารถทำสีได้ครอบคลุมจากสีเหลืองอ่อนถึงสีฟ้าอ่อน ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี

Sanchrome HBเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสาร NOx สร้างฟิล์มสีรุ้ง ซึ่งครอบคลุมโทนจากสีชมพูไปจนถึงสีฟ้าอ่อน และง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากมีองค์ประกอบเดียว

การทำพาสซิเวชันสีฟ้า

Tri Bumux111Kเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารประกอบของตัวคีเลท สร้างฟิล์มสีฟ้าที่เสริมสร้างความทนทานต่อการกัดกร่อน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากมีส่วนผสมของการต้านทานเหล็กในบ่อชุบ

Tri Bumex 612Cเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมคุณภาพดี ผ่านมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น GMW 3044 และ DELPHI DX 551200 สร้างฟิล์มหลากสีที่ครอบคลุมจากสีฟ้าธรรมดาไปจนถึงสีฟ้าเจิดจ้า ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี

ES Coat A-NTเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมอีกหนึ่งตัวเลือก สร้างฟิล์มหลากสีที่ครอบคลุมจากสีฟ้าไปจนถึงสีเหลืองอ่อน ๆ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี

Sanchrome Blueเคมีทำพาสซิเวชันประเภทไตรวาเลนท์โครเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสาร NOx สร้างฟิล์มหลากสีซึ่งครอบคลุมโทนจากสีเงินไปจนถึงสีฟ้า และง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากมีองค์ประกอบเดียว


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle