#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับชุบด้วยนิกเกิล


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบด้วยนิกเกิลหลากหลายประเภทสำหรับการใช้งานทางด้านต่าง ๆ


การชุบด้วยนิกเกิลถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานตกแต่งเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเพื่อชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ ชั้นของนิกเกิลแบ่งออกเป็นนิกเกิลแบบเงา นิกเกิลแบบกึ่งเงา และนิกเกิลหลายชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามและความต้านทานต่อการกัดกร่อน นิกเกิลจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นการแพร่ของโมเลกุลในชั้นทองแดงไปสู่ชั้นชุบอื่น ในส่วนของบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เราจัดหาเคมีภัณฑ์ในกระบวนการชุบเคลือบด้วยนิกเกิลหลากหลายประเภทสำหรับการใช้งานทางด้านต่าง ๆ ได้แก่

  • เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลแบบเงา
  • เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลด้าน
  • เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลสามชั้น
  • เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบนิกเกิลแบบไมโครพอรัส


เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลแบบเงา


เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลแบบเงาทำให้ผิวชิ้นงานเรียบและเพิ่มความเงางามแก่ชิ้นงาน การควบคุมการกลบรอย ความเครียดบนผิวชิ้นงาน และปัญหาในการชุบสามารถทำได้โดยการเลือกตัวปรับเติมและสภาพการชุบที่เหมาะสม ซึ่งการควบคุมและการบำรุงรักษาเคมีภัณฑ์เหล่านี้มีความสำคัญมากต่อกระบวนการชุบเคลือบ


เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลด้าน


การชุบนิกเกิลด้านจะสร้างชั้นนิกเกิลที่มีความบริสุทธิ์สูง (ปราศจากซัลเฟอร์) ทำให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนของชั้นชุบนิกเกิล-โครเมียมเพิ่มขึ้นด้วย ในกรณีที่มีการชุบนิกเกิลมากกว่าหนึ่งชั้น เพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามและความทนทานต่อการกัดกร่อนให้มากขึ้น จะเรียกการชุบในลักษณะนี้ว่า “การชุบแบบดูเพล็ซนิกเกิล”


เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลสามชั้น


เทคโนโลยีการชุบแบบดูเพล็ซนิกเกิลสามารถพัฒนาเป็นการชุบนิกเกิลแบบสามชั้น ซึ่งชั้นของนิกเกิลที่มีซัลเฟอร์สูงจะถูกประกบด้วยชั้นนิกเกิลด้านและชั้นนิกเกิลแบบเงา โดยชั้นของนิกเกิลที่มีซัลเฟอร์สูงที่เพิ่มเข้ามา จะทำหน้าที่เป็นชั้นที่ถูกกัดกร่อนแทน ทำให้การกัดกร่อนจะไปหยุดอยู่ที่ชั้นของนิกเกิลแบบเงา


เคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบนิกเกิลแบบไมโครพอรัส


การชุบนิกเกิลแบบไมโครพอรัสช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนในชั้นนิกเกิล-โครเมียม เนี่องจากในชั้นนิกเกิลไมโครพอรัสบาง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาจะมีอนุภาคที่ไม่นำไฟฟ้าซึ่งจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของการกัดกร่อนไปยังบริเวณอื่น ทำให้การกัดกร่อนช้าลง


ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลของเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบด้วยนิกเกิล

ประเภทของการชุบ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การชุบด้วยนิกเกิลด้าน

Pre Orion

เคมีชุบประเภทซัลเฟอร์ต่ำและไม่มีสารฟอร์มาลิน มีความเหนียว ยึดเกาะดี และมีประสิทธิภาพในการกลบรอย สามารถใช้งานกับ Orion 4000 ในการชุบแบบดูเพล็ซนิกเกิลที่ดีเยี่ยม

Acna Neo

เคมีชุบที่ไม่มีสารคัวมารินและสารฟอร์มาลิน สร้างชั้นนิกเกิลที่มีความเหนียวเพื่อเพิ่มเงา การกลบรอย และความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

Acna SGL

เคมีชุบที่ไม่มีสารคัวมาริน ง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากเป็นเคมีที่มีองค์ประกอบเดียว มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเงาและการกลบรอยที่ดี

การชุบด้วยนิกเกิลแบบเงา

Orion 3000+

ช่วยเพิ่มความเงาและการกลบรอยที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับกระบวนการการชุบแบบแขวน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เป็นพลาสติกหรือวัสดุที่มีผิวอ่อน

Orion 4000

ช่วยเพิ่มความเงาและการกลบรอยที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับกระบวนการการชุบแบบแขวน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ

Sirius

สามารถใช้ได้กับกระบวนการชุบแบบแขวนและแบบกลิ้ง รวมไปถึงกระบวนการชุบแบบควบคุมเองและการชุบโดยใช้เครื่องจักร

Acna B-35

เหมาะสำหรับการชุบนิกเกิลแบบเงาที่ต้องการโทนสีดำ ง่ายต่อการใช้งานในหลากหลายช่วงอุณหภูมิ และเคมีชุบสามารถทนต่อสิ่งสกปรกในบ่อชุบได้ดี

การชุบด้วยนิกเกิลสามชั้น

TOP NSA

เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการคุณภาพสูง สามารถใช้ได้กับการชุบนิกเกิลด้านและแบบเงาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

การชุบด้วยนิกเกิลแบบไมโครพอรัส

SMPC Seal Nickel

สร้างการกระจายของอนุภาคขนาดเล็กแบบผง เพื่อที่จะสร้างชั้นไมโครพอรัส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการกัดกร่อนที่ดี อีกทั้งเคมีภัณฑ์ยังง่ายต่อการใช้งาน

Seal Nickel HCR-K

สร้างการกระจายของผงอนุภาคขนาดเล็กแบบผงและในสารละลาย เพื่อที่จะสร้างชั้นไมโครพอรัส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

การชุบด้วยนิกเกิลแบบซาติน

Merkur C

สร้างเกาะตัวของนิกเกิลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสร้างผิวของซาตินนิกเกิลบนชิ้นงาน

การชุบด้วยนิกเกิลดำ

TOP NiB

เคมีชุบนิกเกิลสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความดำ สามารถสร้างฟิล์มนิกเกิลที่มีความสม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน สามารถใช้กับกระบวนการชุบแบบแขวน แบบกลิ้ง หรือแบบใช้ตะกร้าชุบได้

Black Nickel

เคมีชุบสำหรับชิ้นงานดำที่ใช้ภายในอาคาร สามารถสร้างชั้นนิกเกิลที่มีความดำสนิทบนชิ้นงาน สามารถใช้ได้ทั้งกระบวนการชุบแบบแขวนและกลิ้ง


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle