#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับชุบเคลือบด้วยทองแดง


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบเคลือบด้วยทองแดงที่หลากหลายทั้งแบบเคมีภัณฑ์ชนิดกรดและชนิดด่าง สำหรับชุบเคลือบบนผิวโลหะและพลาสติก


การชุบเคลือบด้วยทองแดงส่วนใหญ่จะใช้ในการรองผิวงาน ชั้นของทองแดงจะช่วยในการกลบรอยที่เป็นจุดตำหนิ และช่วยทำให้ผิวชิ้นงานเรียบและเงางาม และพร้อมสำหรับการชุบด้วยนิกเกิลหรือโครเมียมต่อไป ชั้นของทองแดงที่มีความเหนียวจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผิวของชิ้นงานพลาสติกหรือโลหะ กับชั้นชุบเคลือบของนิกเกิล-โครเมี่ยม ซึ่งทั้งสองมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ชั้นของทองแดงยังเป็นกำแพงกั้นการแพร่ของอนุภาคโลหะในชิ้นงานออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชิ้นงานที่เป็นสังกะสีหล่อ ซึ่งชั้นของทองแดงเปรียบเสมือนตัวสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนชิ้นงานโลหะที่ยากต่อการชุบเคลือบและการชุบเคลือบบนพลาสติก

เรามีเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการชุบเคลือบด้วยทองแดงทั้งเคมีภัณฑ์ชนิดกรดและด่าง สำหรับการชุบเคลือบบนโลหะและพลาสติก ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในตารางด้านล่าง


ประเภทของการชุบ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การชุบด้วยเคมีประเภทด่าง (คอปเปอร์ไซยาไนด์)

Chelux

เคมีประเภทโพแทสเซียม มีองค์ประกอบเดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความสามารถในการเข้าซอกและกลบรอยดี

New Rare

เคมีประเภทโซเดียม-โพแทสเซียม สามารถใช้ในกระแสไฟฟ้าสูงได้และมีประสิทธิภาพในการเข้าซอกที่ดีเยี่ยม

การชุบด้วยเคมีประเภทกรด

Elecopper 25

เคมีชุบสำหรับงานตกแต่ง สามารถชุบบนผิวพลาสติกและโลหะ ที่อุณหภูมิสูง

TOP Lunica 2000

เคมีชุบสำหรับงานตกแต่ง ช่วยเพิ่มความเงาและการกลบรอยบนผิวพลาสติกและโลหะ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิห้อง

TOP Dunc Cu

เคมีชุบตัวใหม่ล่าสุด ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเกิดตะกอนในบ่อและการเกิดปัญหาผิวชุบเป็นจุดบนชิ้นงาน ในกรณีที่ลมกวนในบ่ออ่อน

การชุบแบบการแทนที่ด้วยทองแดง

ANC Acti

เคมีสำหรับการชุบแบบการแทนที่ด้วยทองแดงสำหรับพลาสติก ช่วยสร้างชั้นทองแดงที่ยึดเกาะดีและนำไฟฟ้าได้ดี บนชั้นนิกเกิลที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

การชุบด้วยเคมีประเภทไพโรฟอสเฟต

Pyro Top PC

เคมีประเภทด่างอ่อน มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเงา ความเหนียว รวมถึงการกลบรอยและเข้าซอกที่ดีเยี่ยม


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle