Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบโลหะเพื่อการตกแต่ง


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการชุบเพื่อโลหะเพื่อการตกแต่ง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเคมีภัณฑ์ของเรา สามารถเพิ่มความสวยงาม ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ทางด้านความคาดหวังของต้นทุนความเป็นเจ้าของของลูกค้าเคมีภัณฑ์ในการชุบโลหะเพื่อการตกแต่งของเราประกอบด้วยกระบวนการชุบเคลือบด้วยทองแดง นิกเกิล และโครเมียมตามลำดับ กระบวนการชุบเคลือบโลหะเพื่อการตกแต่งสามารถถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภัณฑ์และระบบประปา เครื่องประดับและสิ่งของตกแต่ง และเครื่องใช้ในครัวเรือน การชุบเคลือบโลหะเพื่อการตกแต่งที่มีคุณภาพดีมีความสำคัญต่อรูปลักษณ์และการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจต่อลูกค้าและสร้างมูลค่าในตลาดได้มากขึ้น

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการชุบเพื่อโลหะเพื่อการตกแต่ง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเคมีภัณฑ์ของเรา สามารถเพิ่มความสวยงาม ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ทางด้านความคาดหวังของต้นทุนความเป็นเจ้าของของลูกค้า ซึ่งเคมีภัณฑ์ทางด้านการชุบโลหะเพื่อการตกแต่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามผู้ผลิต ดังนั้นเคมีภัณฑ์ของเราสามารถเพิ่มความเงางาม เฉดสี และรูปลักษณ์ตามที่ต้องการ และยังช่วยเพิ่มความต้านทานความกัดกร่อนและการขัดสีที่ดีเยี่ยม เคมีภัณฑ์ของเราสามารถใช้ได้กับหลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ทองแดงอัลลอยด์ สังกะสีหล่อ และพลาสติก

เพื่อที่จะทำให้กระบวนการชุบโลหะเพื่อการตกแต่งสมบูรณ์แบบ เราจึงจัดหากระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้า ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานมากขึ้น ซึ่งผ่านการทดสอบโดยวิธีการมูลเลน (Mullen Test) การทดสอบการทดสอบการถ่ายโอนความชื้น (MVT Test) สำหรับเครื่องประดับ เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา รวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน


สำหรับข้อมูลเคมีภัณฑ์ในการชุบเคลือบโลหะเพื่อการตกแต่งและเคมีภัณฑ์สำหรับเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า อยู่ในลิงค์ด้านล่าง

  เคมีภัณฑ์สำหรับชุบเคลือบด้วยทองแดง
  เคมีภัณฑ์สำหรับชุบเคลือบด้วยนิกเกิล
  เคมีภัณฑ์สำหรับชุบเคลือบด้วยโครเมียม
  เคมีภัณฑ์สำหรับเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle