Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการเคลือบผิวชั้นสุดท้าย


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีการชุบเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์การชุบเคลือบผิวชั้นสุดท้ายจะชุบบนชั้นทองแดงบนแผงวงจรที่ไม่ถูกเคลือบด้วยกระบวนการ Solder mask เนื่องจากผิวเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในระหว่างกระบวนการประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

ก่อนที่จะมีข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการห้ามใช้ตะกั่ว กระบวนการเคลือบผิวชั้นสุดท้ายสำหรับการผลิตแผงวงจรจะใช้วิธี HASL ซึ่งเป็นการเคลือบด้วยโลหะผสมดีบุก-ตะกั่ว แล้วเป่าลมร้อนเพื่อกำจัดโลหะส่วนเกินออกไป อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น RoHS รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการสร้างผิวให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ SMD ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการเคลือบผิวชั้นนอกสุด ทุกวันนี้ แผงวงจรที่ผลิตด้วยวิธี HASL คิดเป็น 10% ของแผงวงจรทั้งหมด และวิธี HASL จะถูกแทนที่ด้วยการชุบนิกเกิล-ทอง (ENIG) การชุบนิกเกิล-ทอง-แพลเลเดียม (ENEPIG) การจุ่มดีบุก การจุ่มเงิน และวิธี OSP

ในแต่ละวิธีสำหรับการเคลือบผิวชั้นสุดท้ายจะมีความคุ้มค่าทางด้านต้นทุน-ประโยชน์แตกต่างกันในแต่ละกระบวนการ สำหรับวิธี ENIG เป็นกระบวนการที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และวิธีนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น โทรคมนาคม การทหาร และอื่น ๆ

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจที่จะนำเสนอเคมีภัณฑ์สำหรับกระบวนการ ENIG ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สามารถติดตามได้จากลิงค์ด้านล่าง

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าและการจุ่มทอง (ENIG)

กระบวนการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและการจุ่มทอง (ENIG) เป็นหนึ่งในวิธีการชุบเคลือบผิวชั้นสุดท้ายสำหรับการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งชุบด้วยความหนา 4-5 ไมครอน แล้วจึงเคลือบด้วยทอง กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ประสิทธิภาพในการบัดกรี และชั้นผิวที่เป็นระนาบเดียวกัน ซึ่งช่วยยืดอายุของชิ้นงานมากกว่าวิธีการอื่น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ SMT และ BGA

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ตระกูล ICP สำหรับการชุบเคลือบด้วยวิธี ENIG สำหรับแผงวงจรแบบแข็งและแบบงอได้ รวมถึงวัสดุเซรามิกส์

เคมีภัณฑ์ของเราประกอบด้วยเคมีสำหรับเตรียมผิว เคมีสำหรับกระตุ้นผิว เคมีสำหรับชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า และเคมีสำหรับการจุ่มทอง เคมีภัณฑ์ของเรามีความเป็นกรดอ่อนทำให้มีโอกาสเกิดปัญหา Black Pad น้อยมาก ซึ่งเหมาะสำหรับแผงวงจรแบบเรียบ

ICP Clean S-135K จะช่วยทำความสะอาดและเตรียมผิวก่อนการชุบ ICP Accera ซึ่งมีส่วนประกอบของแพลเลเดียม เป็นตัวกระตุ้นผิวทองแดง สำหรับการชุบนิกเกิล ICP Nicoron FPF ซึ่งเป็นเคมีประเภทฟอสฟอรัสปานกลาง (ประมาณ 7%) จะให้ความหนาของชั้นนิกเกิลประมาณ 3-7 ไมครอน

ชั้นนิกเกิลที่ได้จะมีความเงา เรียบ และมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ซึ่งเหมาะสำหรับการจุ่มเคลือบทองในกระบวนการต่อไป

Flash gold 330 สร้างชั้นทองที่มีความเรียบ สม่ำเสมอทั่วบอร์ด และมีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้คู่กับ TOP Nicoron FPF โดยไม่เกิดปัญหาการกัดเซาะผิว ซึ่งชั้น ENIG ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการบัดกรีที่ดีเยี่ยม ความทนทานต่อการกัดกร่อนและการถูกออกซิเดชันสูง

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลของเคมีภัณฑ์ในกระบวนการ ENIG

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การล้างไขมัน

ICP Clean S-135K

เคมีล้างประเภทโฟมน้อย ช่วยกำจัดไขมัน สิ่งสกปรก สารประกอบอินทรีย์ และเพิ่มความสามารถในการเปียกผิว

การกัดผิว

Sodium per sulfate or Sulfuric acid

ใช้โซเดียมเปอร์ซัลเฟต หรือ กรดซัลฟิวริก

การกระตุ้นผิวด้วยกรด

Sulfuric acid or Hydrochloric acid

ใช้กรดซัลฟิวริก หรือ กรดไฮโดรคลอริก

การทำปฏิกิริยา

ICP Accera

มีปริมาณแพลเลเดียมที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดอัตรา drag-out ช่วยปรับปรุงการยึดเกาะและความเสถียร สามารถใช้งานได้นาน

การจุ่มผิว

ICP Post Dip RP

เพิ่มประสิทธิภาพในการกลบรอยแก่ชั้นนิกเกิลโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแพลเลเดียม

การชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

ICP Nicoron FPF

เพิ่มประสิทธิภาพในการดัดงอและการบัดกรีที่ดีเยี่ยม สร้างฟิล์มนิกเกิลกึ่งเงาที่มีความเรียบเนียนทั่วผิวบอร์ด

ICP Nicoron FPF-FL

เคมีสำหรับชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าตัวใหม่ ที่ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการชุบนิกเกิลบนพื้นที่นอกลายวงจร

การเคลือบทอง

Flash Gold 330

สร้างชั้นทองที่มีความเรียบ สม่ำเสมอทั่วบอร์ด มีประสิทธิภาพในการบัดกรีที่ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำ


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle