Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการเตรียมผิวในรู


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีการชุบเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์เป็นบอร์ดสามมิติซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ที่มาเชื่อมต่อกัน ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญคือการเชื่อมต่อผ่านทางรู ซึ่งกระบวนการนี้เกิดจากการเจาะรูทะลุผ่านบอร์ด จากนั้นจึงทำให้ผิวบอร์ดมีสภาพเหมือนโลหะเพื่อให้นำไฟฟ้า อย่างไรก็ตามกระบวนการเจาะรูอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปและอาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น มีเศษบอร์ดค้างอยู่ในรู ทำให้เกิดปัญหาการชุบไม่ติดในกระบวนการต่อไป

กระบวนการเตรียมผิวในรูเป็นการกำจัดเศษบอร์ดในรูบอร์ด ซึ่งช่วยให้การชุบเคลือบผิวในรูบอร์ดมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

บริษัท โอคูโน เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ที่ยาวนานสำหรับเทคโนโลยีการเตรียมผิว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงปี 1960 จากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดเคมีภัณฑ์สำหรับเตรียมผิวในตระกูล OPC ซึ่งถูกใช้ในยุคแรกเริ่มในกระบวนการชุบเคลือบด้วยทองแดงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

ต่อมากระบวนการชุบโดยเคมีภัณฑ์ตระกูล OPC ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในการชุบเคลือบวัสดุลามิเนตและแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับในส่วนของการเตรียมผิวในรูจะประกอบด้วยกระบวนการทำให้เศษบอร์ดบวมและหลุดออก การกัดผิวอ่อน และการทำให้ผิวบอร์ดเป็นกลาง ซึ่งกระบวนการนี้นอกจากจะช่วยกำจัดเศษบอร์ดในรูแล้ว

ยังช่วยในการเตรียมผิวในรูให้มีความขรุขระ ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างผิวบอร์ดกับชั้นชุบ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเคมีภัณฑ์ตระกูล OPC สามารถศึกษาได้จากตารางด้านล่าง

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การทำให้เศษบอร์ดบวม

OPC-1080 Conditioner

ทำให้เศษบอร์ดบวม และมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดในรูบอร์ดและกำจัดเศษบอร์ดในรู

การกัดผิวอ่อน

OPC-1200 EPO Etch

กัดผิวอ่อน ๆ ที่บริเวณผิวเรซินและผิวในรู โดยไม่ส่งผลต่อผิวทองแดง และช่วยทำให้ผิวบอร์ดเปียกน้ำได้ดีขึ้น

OPC-1540 MN

กัดผิวอ่อน ๆ ในรู โดยไม่ส่งผลต่อผิวทองแดง สามารถใช้ควบคู่กับ OPC-1200 EPO Etch

การทำให้เป็นกลาง

OPC-1300 Neutralizer

มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาดผิวเรซิน ที่ผ่านการกัดผิวอ่อนด้วย OPC-1200 EPO Etch สามารถกำจัดสารประกอบแมงกานีสที่ตกค้าง และมีประสิทธิภาพดีในการล้างในรูเล็ก ๆ หรือชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle