Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้า


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีการชุบเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์การชุบทองแดงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

ในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ทองแดงถูกชุบเคลือบบนพื้นที่ที่กำหนดบนผิวบอร์ด ผิวรูกลวงและผิวรูตัน เพื่อสร้างการนำไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันระหว่างภายในและภายนอกแผงวงจร ซึ่งทำให้ผู้ผลิตสามารถติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ลงบนแผงวงจรได้

ชั้นทองแดงซึ่งเป็นชั้นที่นำไฟฟ้า มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น นำไฟฟ้าได้ดี มีความเหนียวสูง และมีความเครียดต่ำ

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยเคมีทำความสะอาดผิวบอร์ด เคมีชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้า และเคมีเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดคราบหมองหลังการชุบทองแดง ซึ่งเคมีภัณฑ์ทั้งหมดสามารถใช้ได้กับการชุบในรูกลวง รูตัน

และบนผิวบอร์ด เคมีตระกูล TOP Lucina ของเราเหมาะสำหรับการชุบในแนวตั้ง ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการยึดเกาะที่มีความสม่ำเสมอทั่วบอร์ด

และไม่เกิดข้อบกพร่องบนผิวบอร์ด ซึ่งกระบวนการนี้สามารถวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ CVS ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเคมีภัณฑ์ในการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้า สามารถติดตามได้จากตารางด้านล่าง

เคมีภัณฑ์ในการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้าสำหรับรูกลวง

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

TOP Lucina LS

สร้างชั้นทองแดงที่มีความเครียดภายในต่ำ เหมาะสำหรับแผงวงจรที่งอได้หรือแผงวงจรอื่น ๆ ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบิด ดัด หรือกำหนดทิศทาง

TOP Lucina SF

สร้างชั้นทองแดงที่มีความสม่ำเสมอโดยไม่มีความเครียดภายในและมีประสิทธิภาพในการเข้าซอกที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับแผงวงจรที่งอได้

เคมีภัณฑ์ในการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้าสำหรับรูตัน

รูตันขนาดเล็กจำนวนมากบนแผงวงจรทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ SMD บนแผงวงจรหลายชั้นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เริ่มมีขนาดเล็กและซับซ้อนมากขึ้น

เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาเคมีตระกูล TOP Lucina สำหรับการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งเคมีภัณฑ์ของเราเพิ่มความเงาและสร้างผิวชุบที่เรียบเนียน รวมถึงการเข้าซอกที่ดีเยี่ยมซึ่งช่วยสร้างความหนาที่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีประจุสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเคมีภัณฑ์ในการชุบทองแดงโดยใช้ไฟฟ้าสำหรับรูตัน สามารถติดตามได้จากตารางด้านล่าง

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

TOP Lucina BVF

เคมีสำหรับการชุบในรูตัน เหมาะสำหรับรูที่มีขนาดใหญ่

TOP Lucina α

เคมีสำหรับการชุบในรูตันและบนผิวบอร์ด มีประสิทธิภาพในการชุบเคลือบที่ดีเยี่ยมโดยไม่เกิดปัญหา Void เหมาะสำหรับรูขนาด 30 – 130 ไมครอน

TOP Lucina FA

เคมีสำหรับชุบในรูตัน สำหรับใช้กับขั้วแอโนดที่ไม่ละลาย

TOP Lucina HV

มีประสิทธิภาพในการกลบรอยที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับทั้งกระแสไฟฟ้าที่หลากหลาย ทั้งสูงและต่ำ และเพิ่มความต้านทานทางความร้อนที่ดีเยี่ยมแก่บอร์ด

TOP Lucina HT

มีประสิทธิภาพในการกลบรอยที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับทั้งกระแสไฟฟ้าที่หลากหลาย ทั้งสูงและต่ำ เหมาะสำหรับรูที่มีขนาดเล็ก

เคมีภัณฑ์ในการเตรียมผิวและป้องกันคราบหมองหลังจากการชุบ

กระบวนการ

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

การทำความสะอาด

DP-333 Clean

เคมีทำความสะอาดประเภทกรด ที่มีโฟมน้อย มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ดีเยี่ยม เช่น รอยนิ้วมือ ไขมัน คราบสนิมและสิ่งสกปรกอื่น ๆ

OPC-180 Cleaner

เคมีทำความสะอาดประเภทด่าง สำหรับการชุบแบบแขวน มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรกที่ดี

การป้องกันคราบหมอง

TOP Rinse Cu-5

เคมีป้องกันคราบหมองประเภทเบนโซไตรอะโซล ช่วยป้องกันคราบหมองโดยไม่กัดผิวทองแดง


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle