#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์ในการเตรียมผิวอลูมิเนียม


การเตรียมผิวที่ถูกต้องนำไปสู่ความสำเร็จในการชุบเคลือบ


อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยอลูมิเนียมจะถูกชุบเคลือบด้วยโลหะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ เช่น การทนการกัดกร่อน อลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดฟิล์มออกไซด์บนผิวเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้นอลูมิเนียมจำเป็นต้องอาศัยการเตรียมผิวแบบพิเศษเพื่อที่จะทำความสะอาดผิวให้พร้อมสำหรับการชุบเคลือบในขั้นตอนต่อไป

เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานเกี่ยวกับการเตรียมผิวอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยด์ เคมีภัณฑ์สำหรับการเตรียมผิวอลูมิเนียมประกอบด้วย เคมีล้างแบบจุ่มด่างที่ไม่มีสารซิลิเกต เคมีประเภทด่างสำหรับการกัดผิวอ่อน เคมีสำหรับขัดผิว เคมีสำหรับกำจัดเศษฟิล์มและสิ่งปนเปื้อน และเคมีสำหรับการทำ Zincating ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับผิวอลูมิเนียมดี ซึ่งจะช่วยเตรียมผิวอลูมิเนียมสำหรับการชุบเคลือบในกระบวนการต่อไป


เคมีภัณฑ์ในการจุ่มล้างด้วยด่าง

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

TOP Alclean 101

เคมีล้างประเภทด่างอ่อนที่ไม่มีสารซิลิเกต มีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและสิ่งสกปรกที่ดีเยี่ยม โดยไม่กัดผิวอลูมิเนียม

TOP Alclean 161

เคมีล้างประเภทด่างอ่อนชนิดโฟมน้อยและไม่มีสารซิลิเกต สามารถใช้ร่วมกับระบบล้างที่มีการกวนและระบบล้างแบบสเปรย์ได้

TOP ADD-100

เคมีล้างสำหรับอลูมิเนียมหล่อ อลูมิเนียมไดคาส และอลูมิเนียมที่มีซิลิเกตสูง สามารถกำจัดน้ำมันหล่อลื่นและไขมันที่เกิดจากการหล่อขึ้นรูปโดยใช้เวลาไม่นาน

เคมีภัณฑ์ในการกัดผิวอลูมิเนียม

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Alsatin SK

เคมีกัดผิวสำหรับอลูมิเนียม มีประสิทธิภาพในการปรับผิวอลูมิเนียมและป้องกันการตกตะกอนในบ่อ ทำให้อายุการใช้งานของเคมีนานขึ้น

TOP Alsoft 108

เคมีกัดผิวชนิดโฟมน้อยสำหรับอลูมิเนียมหล่อและอลูมิเนียมอัลลอยด์ ช่วยในด้านการชุบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเคมีชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดไอหมอกมาก

เคมีภัณฑ์ในการขัดผิว

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Algloss S-200

เคมีภัณฑ์ในการขัดผิวประเภทผง เหมาะสำหรับอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยด์ ช่วยในการเพิ่มความเงาและลดการเกิดก๊าซ NOx

เคมีภัณฑ์ในการกำจัดเศษฟิล์มและสิ่งปนเปื้อน

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

TOP ADD-320

เคมีภัณฑ์ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนสำหรับอลูมิเนียมหล่อ อลูมิเนียมไดคาส และอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีสารซิลิเกตสูง สามารถทำความสะอาดผิวในเวลาอันสั้นและไม่กัดผิวอลูมิเนียม

TOP Desmut N-20

เคมีภัณฑ์ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนสำหรับอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีสารซิลิเกตต่ำ สามารถทำความสะอาดผิวโดยไม่กัดผิวอลูมิเนียม และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเคมีภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ใช้กรดซัลฟูริก-ไนตริก

เคมีภัณฑ์ในการทำ Zincating

เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Substar ZN-8

เคมีภัณฑ์ในการทำ Zincating ที่ไม่มีสารไซยาไนด์เป็นองค์ประกอบ เหมาะสำหรับชิ้นงานอลูมิเนียมและอลมูิเนียมอัลลอยด์ มีประสิทธิภาพในการสร้างฟิล์มที่ยึดเกาะดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน

Substar ZN-111

เคมีภัณฑ์ในการทำ Zincating สำหรับอลูมิเนียมอัลลอยด์ เช่น อลูมิเนียม-ทองแดง อลูมิเนียม-แมกนีเซียม อลูมิเนียม-สังกะสี มีประสิทธิภาพในการสร้างฟิล์มบางอย่างสม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน

Substar ZN-291

เคมีภัณฑ์ในการทำ Zincating ไม่มีสารไซยาไนด์เป็นองค์ประกอบ เหมาะสำหรับอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยด์ สามารถใช้ได้กับการทำ Zincating โดยใช้ไฟฟ้า ในการสร้างฟิล์มหลายชั้นบนผิวอลูมิเนียม


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle