#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบด้วยสังกะสี-เหล็ก


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


การชุบด้วยสังกะสี-เหล็กช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าการชุบด้วยสังกะสีแบบทั่วไป และเหมาะสำหรับชิ้นงานรูปร่างซับซ้อนที่ผ่านการเชื่อม การทาสี

การชุบด้วยสังกะสี-เหล็กมีราคาถูกกว่าการชุบด้วยอัลลอยด์อื่น ๆ นอกจากนี้กระบวนการนี้เหมาะสำหรับชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีชุบประเภทด่างสำหรับกระบวนการชุบด้วยสังกะสี-อัลลอยด์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และยังสอดคล้องกับมาตรการสิ่งแวดล้อมในการจัดการยานยนต์หมดอายุเคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Zimex E 300 Fe

เคมีชุบประเภทด่างสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ปรับปรุงคุณสมบัติในการใช้งานและช่วยเพิ่มความเงาโดยไม่เกิดการไหม้ที่กระแสไฟฟ้าชุบสูง


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle