#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์ในการจุ่มล้างด้วยด่าง


การเตรียมผิวที่ถูกต้องนำไปสู่ความสำเร็จในการชุบเคลือบ


กระบวนการแรกสำหรับการชุบเคลือบผิวส่วนใหญ่คือการทำให้ผิวชิ้นงานปลอดจากสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนหน้านี้หรือเกิดจากการวางชิ้นงานไว้ในสิ่่งแวดล้อม เราได้จัดเตรียมเคมีภัณฑ์ประเภทด่างทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ สำหรับการล้างทำความสะอาดผิว และมีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมัน น้ำมันจากการผลิต สิ่งสกปรก คราบรอยนิ้วมือ รวมถึงเศษฟิล์มต่าง ๆ บนผิว ที่มีผลต่อกระบวนการชุบเคลือบหรือทำให้คุณภาพชิ้นงานหลังการชุบเคลือบต่ำลง
เคมีภัณฑ์ของเราประกอบด้วยสารละลายทั้งชนิดโฟมน้อยและโฟมมาก เคมีภัณฑ์ที่ทำความสะอาดได้เร็ว และเคมีภัณฑ์สำหรับการล้างโดยใช้ระบบอัลตราโซนิคเคมีภัณฑ์ชนิดผง


เคมีภัณฑ์


อุณหภูมิ


องค์ประกอบหลัก


ชนิดของชิ้นงาน


ลักษณะของเคมีภัณฑ์


อุณหภูมิห้อง


<40 °C


อุณหภูมิปานกลาง


40 – 60 °C


อุณหภูมิสูง


> 60 °C

Ace Clean (T)ซิลิเกต

เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

เคมีล้างชนิดโฟมมาก มีพลังในการทำความสะอาดสูง เหมาะสำหรับใช้ในการชุบแบบแขวน

Ace Clean C (T)ซิลิเกต

เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

เคมีล้างชนิดโฟมน้อย มีพลังในการทำความสะอาดสูง เหมาะสำหรับใช้ในการชุบแบบแขวน

Ace Clean A-110ฟอสเฟตและซิลิเกต

เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

เคมีล้างชนิดโฟมน้อย สามารถใช้ในกับระบบล้างที่มีการกวน เพื่อกำจัดไขมันและสิ่งสกปรก

Ace Clean A-220ฟอสเฟต

เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และพลาสติก

เคมีล้างชนิดโฟมน้อย เหมาะสำหรับโลหะผิวอ่อนและ พลาสติก สามารถล้างไขมันและสิ่งสกปรกในเวลาสั้น ๆ โดยไม่ทิ้งคราบฟิล์มซิลิเกตไว้

Ace Clean 1500ฟอสเฟตและซิลิเกต

ทองแดงและทองแดงอัลลอยด์

เคมีล้างสำหรับทองแดงและทองแดงอัลลอยด์ สามารถใช้ได้ทั้งการล้างแบบจุ่มด่างและการล้างแบบใช้ไฟฟ้า

Ekasit BF


บอเรต

สังกะสีหล่อ

เคมีล้างสำหรับสังกะสีหล่อโดยเฉพาะ สามารถกำจัดสารประกอบ buffing ได้ดี เหมาะสำหรับการชุบแบบแขวน

Ekasit BTU-10ซิลิเกต

เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

เคมีล้างอเนกประสงค์ สามารถล้างคราบมันได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องล้างน้ำ

Ekasit KA 800/G


บอเรต

เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และอลูมิเนียม

เคมีล้างที่มีสารลดแรงตึงผิว สามารถใช้ร่วมกับระบบอัลตราโซนิคเพื่อกำจัดไขมันและสิ่งสกปรกได้

Kimex SSฟอสเฟตและซิลิเกต

เหล็กและเหล็กหล่อ

เคมีล้างชนิดโฟมมาก สามารถใช้ร่วมกับระบบอัลตราโซนิคเพื่อกำจัดไขมันและสิ่งสกปรกได้

Klemex SK-10Y
ซิลิเกต

เหล็ก

เคมีล้างชนิดโฟมน้อยที่สามารถย่อยสลายได้เอง ถูกพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ในอุณหภูมิห้องได้

Klemex SKXซิลิเกต

เหล็กและเหล็กหล่อ

เคมีล้างชนิดโฟมมาก สามารถล้างไขมันหลากหลายชนิด รวมถึงฟิล์มบนชิ้นงาน โดยใช้อุณหภูมิปานกลางได้

MVA SS


ซิลิเกต

โลหะทุกชนิด ยกเว้นแมกนีเซียม

เคมีล้างที่ทำความสะอาดได้เร็ว สามารถกำจัดไขมันและคราบฟิล์ม โดยไม่ต้องล้างน้ำ

เคมีภัณฑ์ชนิดน้ำ

เคมีภัณฑ์

ชนิดของชิ้นงาน

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Surfaclean 688

เหล็กและเหล็กหล่อ

เคมีล้างอเนกประสงค์ สามารถใช้ได้กับระบบสเปรย์หรือระบบจุ่มล้าง เพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์

Surfaclean 995

อลูมิเนียมและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

เคมีล้างที่สามารถย่อยสลายได้เอง สามารถใช้กับระบบอัลตราโซนิคเพื่อล้างไขมันและสารประกอบ buffing


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle