#EnsureTotalSolutions

เคมีชุบด้วยสังกะสีประเภทด่างที่ไม่มีองค์ประกอบของสารไซยาไนด์


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


การชุบด้วยสังกะสีประเภทด่างที่ไม่มีองค์ประกอบของสารไซยาไนด์เป็นการเคลือบด้วยสังกะสีคุณภาพดี ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี และสามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน

วิธีการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เคมีชุบที่มีสารไซยาไนด์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดปัญหาทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้การชุบด้วยสังกะสีประเภทด่างที่ไม่มีองค์ประกอบของสารไซยาไนด์จะไม่มีการกัดกร่อนต่ออุปกรณ์ในการชุบเคลือบที่เป็นโลหะอีกด้วย

เคมีภัณฑ์ของเราให้ความมั่นใจในด้านการทนทานต่อการกัดกร่อน โดยการเข้าซอกที่ยอดเยี่ยมและการชุบที่สม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน โดยไม่เกิดการไหม้ที่กระแสไฟฟ้าสูง และสามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์

นอกจากนี้ บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังตอบรับในความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยการจัดเตรียมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เคมีชุบที่ไม่มีสารเฮกซะวาเลนท์โครเมียม และสารประกอบเชิงซ้อน สำหรับใช้ในชุบแบบแขวนและกลิ้งเคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Zimex E 300

เคมีชุบคุณภาพดี เหมาะสำหรับการชุบแบบแขวนและกลิ้ง เพิ่มความเงาที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี มีประสิทธิภาพในการชุบเคลือบที่ดี มีความเร็วในการชุบเคลือบสูง โดยไม่เกิดการไหม้ที่กระแสไฟฟ้าสูง

Zimex E 555

เคมีชุบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเฮกซะวาเลนซ์โครเมียมและสารประกอบเชิงซ้อน ให้ความหนาของฟิล์มที่มีความสม่ำเสมอและเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน โดยมีราคาที่คุ้มค่า และง่ายต่อการควบคุมและการบำบัด


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle