#EnsureTotalSolutions

เคมีชุบด้วยสังกะสีประเภทกรด


การชุบด้วยสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ชุบบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมถึงความสวยงามของชิ้นงานที่ถูกชุบเคลือบ


การชุบด้วยสังกะสีประเภทกรดจะช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและความเงางามแก่ชิ้นงาน วิธีการนี้จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานในการชุบ เนื่องจากการชุบด้วยสังกะสีประเภทกรดจะมีความเร็วในการชุบเร็วกว่าการชุบประเภทด่าง 3-4 เท่า ซึ่งความเร็วในการชุบที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการที่ผู้ผลิตสามารถช่วยประสิทธิผลโดยการเพิ่มปริมาณในการชุบต่อชั่วโมง

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาเคมีภัณฑ์ในการชุบด้วยสังกะสีประเภทกรดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเคมีชุบประเภทแอมโมเนียม โพแทสเซียม และประเภทผสม เคมีภัณฑ์ของเราสามารถชุบได้ที่อุณหภูมิจุดขุ่น ประมาณ 45 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังให้ความเงาที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราการชุบเคลือบที่รวดเร็ว


เคมีภัณฑ์

ประเภทของเคมีชุบ

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

โพแทสเซียม

ผสม

แอมโมเนียมแอมโมเนียม

ZNS 301
เคมีชุบที่สามารถใช้ได้ทั้ง 3 ประเภท เหมาะสำหรับการชุบแบบแขวนและกลิ้ง ช่วยเพิ่มความเงางามแก่ชิ้นงานโดยฟิล์มชองสังกะสีที่มีความเหนียวมาก สามารถชุบงานที่อุณหภูมิจุดขุ่นได้

Zinc E

เคมีชุบสำหรับการชุบแบบกลิ้งโดยเฉพาะ เพิ่มความเงาที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการกลบรอยบนผิวชิ้นงาน


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle