Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

ระบบการชุบเคลือบ


เราจัดเตรียมทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการชุบเคลือบผิว เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้บริการ และออกแบบกระบวนการชุบเคลือบ


ด้วยการออกแบบที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และผ่านการพิสูจน์แล้ว รวมถึงระบบการจัดการในการออกแบบกระบวนการชุบเคลือบที่สามารถพิสูจน์ได้ บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการชุบเคลือบต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนา OPTIMA™ ซึ่งเป็นระบบการชุบเคลือบที่ครบวงจร ทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าการลงทุนของท่านจะก่อให้เกิดผลได้สูงสุด กำไรสูงสุดในระยะเวลาคืนทุนที่สั้นและมีผลตอบแทนในการลงทุนสูง เนื่องจากใช้เวลาในการสร้างระบบชุบเคลือบที่สั้น

นอกจากนี้ ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตามมาคือ การเริ่มเดินเครื่องการผลิตที่รวดเร็วเพื่อสร้างงานชุบคุณภาพดีที่สามารถรับประกันได้ ด้วยต้นทุนการดำเนินการผลิตที่ต่ำ เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการใช้งานเครื่องจักรในระยะยาว

นี่คือการบริการอย่างครบวงจรที่แท้จริงที่เราจัดเตรียมให้แก่ลูกค้าของเรา ผู้ที่มีความสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจการชุบเคลือบ แต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการชุบเคลือบมาก่อนด้วยประสบการณ์ของเรา เรามีความมั่นใจว่า ชิ้นงานที่ผ่านการชุบเคลือบจะมีคุณภาพดี เนื่องจากระบบการชุบเคลือบที่เราออกแบบมาจากการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการชุบเคลือบ ซึ่งได้แก่

 • การเลือกสรรเคมีภัณฑ์ในการชุบและการออกแบบกระบวนการชุบ
 • การออกแบบโดยเน้นการป้องกันในกระบวนการชุบ
 • การออกแบบอุปกรณ์และการเลือกสรรวัสดุในการสร้างกระบวนการชุบ
 • ระบบการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทำงาน
 • สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำหรือไฟฟ้า
 • การควบคุมมลพิษที่เกิดจากการชุบ
 • การออกแบบ jig และเครื่องมือในระบบจับชิ้นงานในการชุบ
 • การติดตามและควบคุมกระบวนการชุบ

สิ่งที่อยู่ในการคำนวณของเราคือความสามารถในการซ่อมบำรุง ความสามารถในการชุบเคลือบ และประสิทธิภาพของกระบวนการชุบ

การทำงานอย่างมืออาชีพในการวางแผนและการจัดการเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โครงการของเราเสร็จทันตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด

OPTIMA™ เป็นคำตอบที่เราสามารถจัดเตรียมให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ


การออกแบบและการติดตั้งกระบวนการชุบเคลือบ

ระบบการชุบเคลือบจะเริ่มต้นจากโครงการออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างกระบวนการชุบ ซึ่งเป็นหลักการที่ว่า การสร้างและส่งมอบโครงการจะประกอบด้วย การออกแบบในขั้นตอนเริ่มต้น ไปจนถึงการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ และการทดสอบการใช้งานของระบบ

การออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างสามารถลดต้นทุนโดยรวมและเวลาการดำเนินการของโครงการ ทำให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ถ้าลูกค้าเลือกทีมงานคุณภาพที่สามารถเข้าใจความสำคัญของการออกแบบที่ดีที่ทำให้โครงการสามารถก่อสร้างได้จริง เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถดำเนินงานและซ่อมบำรุงได้จริง รวมถึงถึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการโครงการเป็นทีมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ทีมงานก่อสร้างจะต้องใส่ใจในเรื่องความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและการควบคุมค่าใช้จ่ายเท่านั้น ทีมงานบางทีมอาจจะเสนอราคาประมูลต่ำเพื่อที่จะชนะการประมูล และดำเนินงานโดยคิดค่ากำไรจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างนอกเหนือจากสัญญา แต่เรามีความเข้าใจวิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างการออกแบบที่ดีกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดำเนินการ และเราสามารถส่งมอบโครงการได้ตามกำหนด นอกจากนี้เรายังเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในแวดวงของอุตสาหกรรมการชุบเคลือบ

การออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างจะต้องมีสมมติฐานการออกแบบที่แม่นยำและมีข้อกำหนดของโครงการที่ชัดเจน การออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการวางแผนกระบวนการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และออกแบบและการจำลองทางวิศวกรรมในขั้นต้น

การออกแบบเบื้องต้นจะอยู่ในขอบเขตที่กำหนด เมื่อการจำลองทางวิศวกรรมเสร็จสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องคำนึงว่า เมื่อคุณกำลังมองหาโครงการออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างในราคาที่แข่งขันได้ รายละเอียดที่ตกหล่นไปเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้องานในโครงการของผู้ประมูล

โดยทั่วไป การออกแบบควบคู่กับการก่อสร้างจะรวมถึงการออกแบบกระบวนการทางเคมีในการชุบเคลือบและอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ระบบการชุบเคลือบโดยใช้คนงานไปจนถึงระบบที่ใช้เครื่องจักร และระบบเครนยก ซึ่งประกอบด้วย เครนเหนือศีรษะ ระบบราง และแขนยกด้านข้าง เราเชื่อว่ากระบวนการทางเคมีเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินว่าระบบชุบเคลือบดีหรือไม่ ดังนั้นกระบวนการในแต่ละขั้นตอนจึงต้องถูกเลือกสรรด้วยความระมัดระวัง

เราจัดเตรียมการบริการทางการออกแบบและก่อสร้างสำหรับกระบวนการชุบเคลือบที่หลากหลาย ดังนี้

 • กระบวนการทำความสะอาดและการเตรียมผิว
 • กระบวนการชุบทองแดง นิกเกิล โครเมียมเพื่อการประดับ ตกแต่ง บนเหล็กและโลหะอื่น ๆ เช่น สังกะสี ทองเหลือง อลูมิเนียม และแมกนีเซียม
 • กระบวนการชุบเคลือบผิวพลาสติก
 • กระบวนการชุบเคลือบด้วยสังกะสี สังกะสีอัลลอยด์ และการเคลือบผิวหลังการชุบ
 • กระบวนการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 • กระบวนการชุบโครเมียมและโครเมียมแข็ง
 • กระบวนการเตรียมผิวอลูมิเนียม การทำอโนไดซ์ และการทำสี

1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle