Okuno Auromex Decorative Precious Metal Coating

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์สำหรับทำอิเล็คโทรฟอร์มมิง


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า 40 ปีในแวดวงการชุบเครื่องประดับ ตกแต่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกของการเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการบริการในอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิว และบริษัท ฯ จัดเตรียมเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเครื่องประดับ ตกแต่ง ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท

เทคโนโลยีทางด้านการทำอิเล็คโทรฟอร์มมิ่งของเราประกอบด้วยเคมีภัณฑ์สำหรับขึ้นรูปด้วยทองแดงและทอง สำหรับการขึ้นรูปทอง 18K และ 24K สำหรับการผลิตเครื่องประดับและสิ่งของใช้งานราคาแพง

การทำอิเล็คโทรฟอร์มมิ่งเป็นกระบวนการที่เหมาะสำหรับใช้แทนการขึ้นรูปด้วยวิธีดั้งเดิม เช่น การอัดขึ้นรูปและการปั๊มขึ้นรูป เนื่องจากการทำอิเล็คโทรฟอร์มมิ่งสามารถเพิ่มความหนาได้มากกว่ากระบวนการขึ้นรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาก

การทำอิเล็คโทรฟอร์มมิ่งสามารถใช้ได้กับชิ้นงานบาง งานละเอียด หรืองานที่มีรูปร่างซับซ้อน โดยกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ชิ้นงานมากขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำกว่า

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลของเคมีภัณฑ์ในการทำอิเล็คโทรฟอร์มมิ่ง


เคมีภัณฑ์

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Cupomex EF

เคมีประเภทกรดสำหรับการขึ้นรูปทองแดง ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความละเอียด ความเหนียว และลดความเครียดภายในผิวชุบ มีประสิทธิภาพในการเข้าซอกและการกลบรอยที่ดี และให้ผิวชุบที่มีความสม่ำเสมอ

Decormex EF 99

เคมีสำหรับขึ้นรูปทอง 18K และ 24K ที่มีรูปลักษณ์น่าดึงดูด


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle