Zinc Nickel Passivation

#EnsureTotalSolutions

Thụ động cho mạ kẽm-niken


Kẽm thường được sử dụng để mạ lên hợp chất kim loại màu để tạo ra lớp phủ chống ăn mòn hiệu quả, mạnh mẽ và đẹp, cải thiện bề mặt ngoại quan của sản phẩm hoàn chỉnh.


Zinc Nickel Passivation

Như quy trình thụ động của mạ kẽm thông thường, thụ động kẽm niken được chú ý cho các sản phẩm tiêu chuẩn.

Loạt sản phẩm “ES COAT HN” cung cấp lớp thụ động từ màu xanh sang màu óng ánh và màu đen.

Thành phần nikel trong tiêu chuẩn sẽ tăng khả năng kháng ăn mòn cao nhất mà phù hợp đặc biệt nhất là cho các bộ phận ô tô.Ứng dụng

Sản phẩm

Quy trình mạ

Đặc tính

Mạ kẽm axit

Mạ kẽm kiềm

Thụ động đen

ES Coat HN-BKA

All in one trivalent chromating agent for acid and alkaline zinc nickel process. Provide uniform black color appearance and improve
excellent corrosion resistance.

Thụ động bảy màu

ES Coat HN-S

Multi-tone chromating agent. Give blue to yellow film color and greatly improve high corrosion resistance.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle