Zinc Iron Passivation

#EnsureTotalSolutions

Thụ động cho mạ kẽm-sắt kiềm


Kẽm thường được sử dụng để mạ lên hợp chất kim loại màu để tạo ra lớp phủ chống ăn mòn hiệu quả, mạnh mẽ và đẹp, cải thiện bề mặt ngoại quan của sản phẩm hoàn chỉnh.


Zinc Iron Passivation

Hóa chất thụ động cho lớp mạ kẽm-sắt của Okuno-Auromex đã liên tục được phát triển nhằm để đáp ứng yêu cầu của OEM trong ngành công nghiệp ô tô. Loạt sản phẩm “TRI BL”,là một dạng sản phẩm công nghệ của chúng tôi đã và đang phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô cung cấp ngoại quan cho lớp thụ động có màu từ xanh sang thụ động óng ánh và màu đen.

Để hỗ trợ tạo công nghệ xanh, Okuno-Auromex đã phát triển và cung cấp chất thụ động không chứa cobalt là “TRI BL 270 KCF”.


Ứng dụng

Sản phẩm

Đặc tính

Thụ động màu đen

Tri-Kuromex ADK

● Tri-BL 130 KX

● Tri-BL 500 KX

● Tri-BL 270 KCF

Phụ gia chất thụ động màu đen. Có thể được áp dụng với các loại Tri-BL để cung cấp cho bề mặt có lớp màu đen đồng đều, tăng cường đặc tính của bề mặt và cải thiện khả năng chống ăn mòn.

Thụ động màu trắng xanh bóng

Tri-BL 130 KX

Là chất thụ động đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô. Dễ dàng hoạt động và kiểm soát xử lý chất thải, bể có tuổi thọ sử dụng lâu dài.

Tri-BL 270 KCF

Chất thụ động không chứa Cobalt, cung cấp một quá trình sản xuất kinh tế hiệu quả do hệ thống có một thành phần cùng với nồng độ chất phụ gia thấp.

Thụ động trong suốt

Tri-BL 500 KX

Là chất thụ động có một thành phần được đặc biệt phát triển để tăng thêm khả năng chống ăn mòn cao của hợp kim kẽm-sắt cũng như cung cấp cho một quá trình sản xuất có kinh tế. Cung cấp lớp mạ có tong màu như ban đầu của vật liệu và cung cấp khả năng chống ăn mòn cao.

 


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle