Top Coat for Zinc Alloy

#EnsureTotalSolutions

Quy trình phủ keo cho mạ kẽm hợp kim


Top Coat for Zinc Alloy

Zinc plating is usually deposited onto ferrous substrates to provide effective, powerful and beautiful corrosion resistance coating that improve the appearance of finished products.

Đối với mạ kẽm hợp kim, Okuno-Auromex cung cấp chất “SEALMEX KS 150” được phát triển đặc biệt để tăng bảo vệ chống ăn mòn cao. Không chỉ có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, lớp phủ keo dạng vô cơ cũng cung cấp độ dẻo nổi bật và khả năng tự bảo vệ hiệu quả cho lớp kẽm.Sản phẩm

Thụ động

Đặc tính

Đen

Bảy màu

Xanh

Sealmex KS 150

Tạo lớp phủ keo đầy đủ và đồng đều trên mọi bề mặt đã được thụ động, phát triển đặc biệt để tăng khả năng chống ăn mòn cao trong các ngành công nghiệp xây dựng, ô tô và cửa nội thất. Có thể được áp dụng cho các ứng dụng cả mạ treo và mạ quay.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle