#EnsureTotalSolutions

Tẩy lớp mạ


Sự chuẩn bị bề mặt đúng cách góp phần cho sự sản xuất thành công.


Plating Stripper

Trong hoạt động mạ điện, tại một số thời điểm, đòi hỏi cần có một quy trình để loại bỏ lớp mạ bằng kim loại / hợp kim mạ điện cho một trong hai trường hợp là “làm lại” sản phẩm hoặc làm sạch các kệ và đồ gá lắp được sử dụng trong các hoạt động mạ.

Công nghệ tẩy lớp mạ của Okuno-Auromex bao gồm cả các quá trình điện phân và hóa học một cách nhanh chóng và hiệu quả để loại bỏ các kim loại / hợp kim mà không có bất kỳ tác động bất lợi đáng kể về chất nền như chất nền titan và thép không gỉ.

Bảng dưới đây cung cấp một danh sách các hóa chất để tẩy lớp mạ để sử dụng như:


Tẩy lớp mạ trên hàng lỗi

Sản phẩm

Hợp chất nền

Kim loại bị tẩy

Đặc tính

NC Stripper P

Sắt, thép

Đồng, Hợp kim đồng, Nickel, Kẽm, Cadmium

Loại chất tẩy lớp mạ ngâm không chứa Cyanide. Có thể loại bỏ các kim loại khác nhau mà không ảnh hưởng vào kim loại nền.

TOP Rip EAG-711

Đồng, hợp kim đồng

Bạc

Loại chất tẩy lớp mạ bằng điện không chứa Cyanide. Có thể tẩy được lớp mạ bạc ở mật độ dòng thấp mà không ảnh hưởng vào kim loại nền

TOP Rip F

Sắt, thép

Đồng, Nickel

Chất tẩy lớp mạ bằng điện cho phôi sắt, thép. Có thể ứng dụng ở nhiệt độ phòng mà không ảnh hưởng tới kim loại nền.

TOP Rip NK

Sắt, đồng, hợp kim đồng

Nickel

Dạng tẩy lớp mạ ngâm cho mạ nickel. Tẩy sạch hoàn toàn lớp mạ nickel trên bề mặt mà không ảnh hưởng tới kim loại nền.

TOP Rip PF-1

Sắt, thép

Nickel

Dạng tẩy lớp mạ ngâm, không cyanide dùng cho mạ nickel hóa. Tẩy tốt lớp mạ nikel hóa trên bề mặt mà không ảnh hưởng tới kim loại nền.

Tẩy lớp mạ trên Jig

Sản phẩm

Hợp chất nền

Kim loại bị tẩy

Đặc tính

Stripper STA

Thép không gỉ

Đồng, nickel, Chrome, bạc

Bóc lớp mạ sử dụng điện dùng được cho nhiều kim loại khác nhau. Áp dụng ở nhiệt độ phòng.

TOP Rip EC

Thép không gỉ, Titanium

Đồng, Nickel, Chrome

Bóc lớp mạ sử dụng điện hiệu quả cao. Bóc hoàn toàn lớp mạ mà không ảnh hưởng tới đồ gá.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle