Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

So sánh chung

Công nghệ mạ POP thông thường và công nghệ mạ POP trực tiếp


Mạ trên nhựa (POP) là công nghệ liên quan đến phủ kim loại cho nền nhựa để ứng dụng vào trang trí và các ứng dụng thiết yếu khác.Công nghệ mạ POP thông thường sử dụng một chất xúc tác để hỗ trợ trong việc tạo lớp mạ hóa của một trong hai bước niken hoặc đồng mà chúng sẽ trở thành bề mặt dẫn điện cho quy trình mạ điện tiếp theo của đồng. Các bước xử lý có thể được nhìn thấy ở một cột trong bảng dưới đây.

Các công nghệ mạ trực tiếp POP sử dụng một chất xúc tác, nó đã được sửa đổi và làm cho bề mặt nhựa tương đối dẫn cho quy trình mạ điện trực tiếp với đồng, và do đó loại bỏ việc sử dụng quá trình mạ hóa.

Cột hai trong bảng dưới đây cho thấy một quá trình DP điển hình, và cột thứ ba là Okuno-Auromex quá trình CRP độc quyền.

Conventional VS Direct Plate POP Comparison Of Process Steps

1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle