Copper Plating

#EnsureTotalSolutions

Quy trình mạ đồng


Okuno-Auromex cung cấp một số quá trình mạ đồng axit và kiềm cho kim loại và nhựa.


Copper Plating

Mạ đồng thường được áp dụng như lớp mạ lót khá dày để phục vụ một số mục đích nhất định. Các lớp đồng tạo ra sự “đồng đều và bằng phẳng”, điều này giúp chúng có khả năng che lấp các khuyết tật bề mặt vật mạ và làm cho bề mặt trở nên mịn, phẳng, lớp mạ lót đồng đều và sáng đó sẽ làm nền tảng tốt cho quy trình mạ niken / chrome tiếp theo. Ngoài ra, nó cung cấp một lớp tương đối dễ uốn đó là điều cần thiết trong quá trình tải nhiệt cho phép “bỏ qua” vấn đề không phù hợp CTE giữa các lớp kim loại khác nhau/ hoặc giữa chất nền với nhựa và nhiều lớp kim loại khác.

Các lớp mạ đồng cũng là một lớp rào cản phổ biến đặc biệt nhất là khi mạ trên các hợp kim kẽm đúc, chúng giúp ức chế sự khuếch tán của các kim loại khác vào bên trong và do đó nó giúp duy trì tính toàn vẹn của vật mạ, và hơn nữa lớp mạ đồng cũng có thể được coi là một “neo” để đẩy mạnh sự bám dính nhất là trên nền kim loại khó mạ hay mạ trên nền nhựa

Okuno-Auromex cung cấp một số quá trình mạ đồng axit và kiềm cho kim loại và nhựa như trong bảng dưới đây.


Quy trình

Sản phẩm

Đặc tính

Mạ đồng môi trường kiềm cyanide

Chelux

Loại dung dịch chứa Potassium tăng độ bóng sáng. Có hợp chất dễ dàng để hoạt động. Tăng khả năng bám dính và tạo ra lớp mạ tốt.

New Rare

Loại dung dịch chứa Sodium / Potassium tăng độ bóng sáng. Hoạt động ở điều kiện mật độ dòng cao và có khả năng tạo lớp mạ bám rất tốt.

Mạ đồng axit

Elecopper 25

Áp dụng cho mạ trang trí độ bóng sáng cao. Có thể được áp dụng trên vật liệu nhựa và sắt với nhiệt độ bể cao.

TOP Lunica 2000

Áp dụng cho mạ trang trí độ bóng sáng cao. Tạo ra độ bóng sáng rất tốt, bề mặt đồng đều, tốc độ nhanh, hiệu quả khi áp dụng trên phôi sắt hoặc nhựa. Có thể hoạt động ở điều kiện nhiệt độ thường.

TOP Dunc Cu

Phụ gia tăng độ bóng sáng mới cho bể mạ đồng axit. Được phát triển nhằm cải tiến giảm quá trình tạo cặn bùn và tạo lỗ châm kim (pit), và những khuyết điểm trên bề mặt khi tốc độ sục khí kém.

Thay thế cho bể mạ đồng

ANC Acti

Hóa chất thay thế cho bể mạ đồng áp dụng trong quy trình mạ trên nhựa. Tạo ra một lớp đồng có tính dẫn điện và kết dính tốt với lớp niken không điện giải.

Mạ đồng Pyrophosphate

Pyro Top PC

Là loại dung dịch có tính kiềm yếu, có khả năng tăng độ bóng sáng tốt. Tăng khả năng bám dính và tạo ra lớp mạ tốt.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle