Zinc Plating Process

#EnsureTotalSolutions

Lớp phủ mạ Chống ăn mòn


Kẽm thường được sử dụng để mạ lên hợp chất kim loại màu để tạo ra lớp phủ chống ăn mòn hiệu quả, mạnh mẽ và đẹp, cải thiện bề mặt ngoại quan của sản phẩm hoàn chỉnh.


Zinc Plating Process

Kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô. Tùy thuộc vào các quá trình của nó, kẽm mạ thường được mạ trên các bộ phận như mâm phanh và ốc vít, trong khi mạ các hợp kim kẽm bao gồm niken kẽm và sắt – kẽm, được áp dụng trên các bộ phận như ổ trục, và cơ cấu lái.

Tại Okuno-Auromex, kỹ thuật chuyên sâu của chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong việc lựa chọn các giải pháp tạo được lớp phủ sáng nhất để đáp ứng bộ phận đặc biệt chất lượng cao của họ.

Chúng tôi cung cấp một loạt các hóa chất cho quá trình mạ kẽm bao gồm tẩy rửa hiệu quả chi phí, cải thiện độ sáng với hiệu suất cao cho mạ kẽm thông thường và mạ kẽm hợp kim, lớp thụ động hóa đa màu và có khả năng bám phủ tuyệt vời.

Hơn nữa, Okuno-Auromex với “sáng kiến xanh” cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường như chất tăng độ sáng không chứa boric, silica và chất thụ động hóa không chứa Chrome Cr6+. Điều này đáp ứng các quy định về môi trường toàn cầu như REACH, RoHS và ELV.


Quy trình mạ kẽm thông thường


Quy trình mạ kẽm thông thường của Okuno-Auromex bao gồm cả mạ kẽm axit và kẽm kiềm. Chúng có thể được áp dụng trên nhiều nền kim loại như sắt, thép hoặc đồng để tạo bề mặt ngoại quan hấp dẫn và tăng cường mạnh các đặc tính khác. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng chất lượng toàn cầu và tiêu chuẩn môi trường và thực hiện trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là đối với nhà sản xuất ô tô OEM.


Quy trình mạ kẽm hợp kim


Các quy định nghiêm ngặt và một “lệnh cấm” trên quá trình mạ cadmium đã thúc đẩy các nhà sản xuất phát triển các quy trình mạ kẽm hợp kim để thay thế cho phù hợp với các chi tiết cần mạ yêu cầu. Kẽm hợp kim được mạ trên hợp chất nền sắt để cải thiện tính chất của chúng và tăng cường ngoại quan trên bề mặt. Hợp kim kim loại, chẳng hạn như niken và sắt, là một giải pháp nhằm cung cấp tính chất vật lý vượt trội hơn so với mạ kẽm thông thường.

Okuno-Auromex cung cấp một dây chuyền đầy đủ của quy trình mạ kẽm-niken và mạ kẽm-sắt. quá trình mạ kẽm – niken của chúng tôi cũng là một quy trình mạ kẽm kiềm, trong khi kẽm – sắt là một quy trình sử dụng để mạ cho một số chi tiết có tính chất riêng biệt


Quy trình thụ động hóa


Nếu chỉ áp dụng tới lớp mạ kẽm, kẽm sẽ bị oxy hóa và ăn mòn dễ dàng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả khả năng chống ăn mòn và bảo vê ngoại quan nói chung, thì bước chromating hoặc thụ động hóa kẽm sẽ được áp dụng. Lớp thụ động sẽ được hình thành trên bề mặt kẽm đã được mạ.

Các thành phần chính của thụ động là hợp chất crom. Tuy nhiên, Cr6+ nằm trong lớp phủ cromat bị cấm do chúng gây tác hại cho sự sống và môi trường. Vì vậy, thụ động hóa trị ba Cr3+ đã được áp dụng để thay cho quá trình Cr6+.

Để đáp ứng các yêu cầu phun muối và các tiêu chuẩn toàn cầu khác như WEEE, RoHS và ELV, Okuno-Auromex cung cấp đầy đủ các loại thụ động hóa trị ba Cr3+ bao gồm từ màu xanh sang dạng bảy màu và màu đen. Chúng riêng biệt đối với mạ kẽm axit và kẽm kiềm, mạ kẽm niken và mạ kẽm sắt. Sản phẩm của chúng tôi được đảm bảo trong việc chống ăn mòn tuyệt vời với vẻ bề ngoài hấp dẫn. Gần đây, chúng tôi cung cấp chất thụ động không chứa cobal và chống tạo ra khí NOx trong quá trình thụ động để hỗ trợ các công nghệ xanh.


Quy trình Top coat


Nếu chỉ dừng lại ở bước thụ động là không đủ để bảo vệ lớp kẽm trong môi trường trong một thời gian dài. Để xác định và đánh giá các tiêu chuẩn mạ, phương pháp thử nghiệm phun muối được tạo ra và công nghệ sau khi mạ cũng đã được phát triển để thách thức và đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Ứng dụng chính sau quy trình mạ kẽm là quá trình phủ keo. Quy trình sử dụng phủ keo trước tiên được phát minh nhằm để sư dụng cho lớp thụ động màu đen là bởi vì khả năng chống ăn mòn của chúng thấp hơn so với những màu khác khác và chúng rất dễ bị trầy xước. Ngày nay, nhiều ngành công nghiệp và nhiều chi tiết cũng sử dụng để kéo dài tối đa cho tuổi thọ sử dụng của chúng. Vì vậy quy trình phủ keo cho thụ động màu xanh và thụ động bảy màu cũng đang được phát triển.

Sản phẩm phủ keo của Okuno-Auromex được nâng cao chất lượng cao nhất và được tăng cường các tính chất để đáp ứng yêu cầu trong ngành công nghiệp ô tô OEM. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm hiệu quả cao cho cả lớp phủ hữu cơ và vô cơ bao gồm lớp mạ kẽm hợp kim kẽm- sắt thép, kẽm -niken và quá trình kẽm – sắt. Lớp phủ keo của chúng tôi bao gồm khả năng tạo màu từ xanh, dạng bảy màu và màu đen.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle