Zinc Iron Plating

#EnsureTotalSolutions

Quy trình mạ kẽm-sắt kiềm


Kẽm thường được sử dụng để mạ lên hợp chất kim loại màu để tạo ra lớp phủ chống ăn mòn hiệu quả, mạnh mẽ và đẹp, cải thiện bề mặt ngoại quan của sản phẩm hoàn chỉnh.


Zinc Iron Plating

Kẽm sắt mạ cung cấp khả năng chống ăn mòn cao hơn so với quy trình mạ kẽm thông thường. Nó cũng có thể dùng dễ dàng để hàn, sơn, và chế tạo các hình dạng phức tạp.

Quá trình này cũng rất hiệu quả chi phí so sánh trong các kỹ thuật mạ hợp kim. Quy trình mạ kẽm sắt thích hợp cho bất kỳ các vật liệu sắt mà yêu cầu chống ăn mòn cao.

Okuno-Auromex cung cấp các chất tăng độ bóng sáng cho quá trình mạ kẽm sắt kiềm, để hỗ trợ các yêu cầu trong sản xuất ô tô OEM và nó cũng đáp ứng các yêu của chỉ thị ‘End of Life Vehicle’.Sản phẩm

Đặc tính

Zimex E 300 Fe

Phụ gia cho bể mạ dạng kiềm phù hợp đối với ngành công nghiệp ô tô. Cải thiện tính năng và cung cấp một bề mặt ngoại quan tươi sáng tuyệt vời của kẽm mà không cháy ở mật độ dòng điện cao.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle