#EnsureTotalSolutions

Tẩy kiềm ngâm


Sự chuẩn bị bề mặt đúng cách góp phần cho sự sản xuất thành công.


Bước đầu tiên cho hầu hết cho quá trình mạ điện và quá trình xử lý hoàn thiện bề mặt là để làm cho bề mặt vật được mạ “đến” miễn nhiễm “chất dơ” có mặt từ hoạt động sản xuất trước đó / hoặc chúng xuất hiện khi tiếp xúc với môi trường. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tẩy rửa kiềm ngâm dạng bột và chất lỏng có khả năng tẩy rửa rất hiệu quả trong việc loại bỏ dầu, mỡ, ” chất bẩn”, dấu vân tay, hoặc bất kỳ những lớp tương tự mà gây ảnh hưởng là làm giảm hiệu quả của quá trình mạ điện.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các chất ít tạo bọt và các dung dịch tạo bọt cao, chất tẩy rửa với tốc độ cao và chất tẩy rửa kết hợp với siêu âm.Dạng bột


Sản phẩm


Nhiệt độ


Thành phần nguyên tố chính


Hợp chất nền


Đặc tính


Phòng:


<40 °C


Trung bình:


40 – 60 °C


Cao:


> 60 °C

Ace Clean (T)Silicate

Sắt, các kim loại màu

Khả năng tẩy mạnh, tạo bọt cao thích hợp cho mạ treo

Ace Clean C (T)Silicate

Sắt, các kim loại màu

Khả năng tẩy rất mạnh với hợp chất không có nhựa ABS, đặc tính tạo bọt thấp, sử dụng cho mạ quay

Ace Clean A-110Phosphate, Silicate

Sắt, các kim loại màu

Chất tẩy dạng ít bọt. Có thể được áp dụng sục khí để tẩy làm sạch dầu, mỡ và chất bẩn dạng rắn.

Ace Clean A-220Phosphate

Sắt, các kim loại màu, nhựa

Chất tẩy dạng ít bọt cho kim loại mềm và nhựa. Có thể loại bỏ dầu và chất bẩn nặng trong thời gian ngắn mà không hình thành lớp silica.

Ace Clean 1500Phosphate, Silicate

Đồng, hợp kim đồng

Loại bỏ rất hiệu quả dầu nặng dính trên đồng đỏ. Có thể sử dụng như tẩy ngâm hoặc tẩy điện.

Ekasit BF


Borate

Kẽm đúc

Chất tẩy riêng cho kẽm đúc. Loại bỏ rất hiệu quả các tạp chất trên phôi kẽm đúc. Thích hợp cho mạ treo

Ekasit BTU-10Silicate

Sắt, các kim loại màu

Chất tẩy đa chức năng. Có thể loại bỏ dầu mỡ mà không rửa nước tại nhiệt độ phòng.

Ekasit KA 800/G


Borate

Sắt, các kim loại màu, Nhôm

Khả năng nhũ hóa cao. Có thể được áp dụng các hệ thống siêu âm để loại bỏ các loại dầu mỡ và tạp chất.

Kimex SSPhosphate, Silicate

Sắt, thép

Chất tẩy dạng nhiều bọt. Có thể áp dụng cho hệ thống tẩy siêu âm để loại bỏ các bả ba zớ và lớp nhũ.

Klemex SK-10Y
Silicate

Sắt

Loại chất tẩy ít bọt và phân hủy sinh học. Được phát triển để cải thiện vấn đề môi trường và có thể được áp dụng ở nhiệt độ phòng.

Klemex SKXSilicate

Sắt, thép

Loại bọt cao và tẩy tiết kiệm năng lượng. Có thể loại bỏ các loại dầu khác nhau và các lớp nhũ tương ở nhiệt độ thấp hơn.

MVA SS


Silicate

Tất cả kim loại (đặc biệt là Mg)

Chất tẩy tốc độ cao để loại bỏ nhiều loại dầu mỡ khác nhau, các loại cặn ba zớ và các lớp nhũ tương mà không rửa nước.

Dạng lỏng

Sản phẩm

Hợp chất nền

Đặc tính

Surfaclean 688

Sắt, thép

Tẩy rửa đa chức năng. Có thể áp dụng các phương pháp phun hoặc ngâm để loại bỏ các lớp oxit và các lớp cặn gỉ.

Surfaclean 995

Nhôm, kim loại màu

Chất làm sạch có khả năng phân hủy sinh học. Có thể áp dụng với hệ thống tẩy siêu âm để loại bỏ nhiều loại dầu mỡ và các tạp chất ba zở.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle