Acid Zinc Plating

#EnsureTotalSolutions

Quy trình mạ kẽm axit


Kẽm thường được sử dụng để mạ lên hợp chất kim loại màu để tạo ra lớp phủ chống ăn mòn hiệu quả, mạnh mẽ và đẹp, cải thiện bề mặt ngoại quan của sản phẩm hoàn chỉnh.


Acid Zinc Plating

Mạ kẽm axit giúp tạo khả năng chống ăn mòn cho các bộ phận trong ô tô và tạo bề mặt ngoại quan hấp dẫn và bóng sáng. Kỹ thuật này cho phép tiết kiệm năng lượng rất cao và có thể mạ sản phẩm nhanh hơn 3-4 lần so với quá trình mạ kẽm kiềm. Tăng tốc độ này có nghĩa là nhà máy có thể tăng năng suất bằng cách tăng kích thước và số lượng của load tải mạ mỗi giờ.

Okuno-Auromex cung cấp đầy đủ các loại bể mạ kẽm axit bao gồm loại amoni, loại kali và loại hỗn hợp. Sản phẩm của chúng tôi trình bày nó sở hữu đặc tính nổi bật với khả năng che phủ tốt và có thể hoạt động với nhiệt độ lên tới 45 ° C trong khi chúng vẫn đảm bảo tạo độ sáng tuyệt vời và tốc độ mạ rất cao.


Sản phẩm

Bể mạ

Đặc tính

K-Type

Mixed-Type

NH4-Type

ZNS 301
Cải thiện độ sáng cho ứng dụng mạ treo và mạ quay. Cung cấp một bề mặt có độ sáng rực rỡ và đồng đều, và dễ dàng tạo lớp mạ kẽm có độ phủ tốt.

Zinc E

Cải thiện độ bóng rất tốt cho mạ quay. Cung cấp độ bóng sáng tuyệt vời, và nâng hiệu suất dòng.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle