#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์ในการเตรียมผิวด้วยการแช่กรด


การเตรียมผิวที่ถูกต้องนำไปสู่ความสำเร็จในการชุบเคลือบ


ในกรณีที่เคมีจุ่มล้างด้วยด่างและเคมีล้างแบบใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำความสะอาดได้หมดจด เคมีภัณฑ์ในการเตรียมผิวด้วยการแช่กรดของเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม เนื่องจากเคมีภัณฑ์เหล่านี้สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น สนิม สารอนินทรีย์ ตะกรันออกไซด์บนผิวโลหะ ทำให้ชิ้นงานสะอาดและพร้อมสำหรับการชุบเคลือบ เคมีภัณฑ์ในการเตรียมผิวด้วยการแช่กรดของเราจะมีสารลดแรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในตารางด้านล่าง


เคมีภัณฑ์

สารลดแรงตึงผิว

ชนิดของชิ้นงาน

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

GPKF-500

เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง เคมีแช่กรดที่สามารถใช้ได้กับโลหะหลากหลายประเภท มีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันโดยใช้อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยังมีราคาที่คุ้มค่า
TOP Descale SK

เหล็ก เคมีแช่กรดสำหรับชิ้นงานโลหะโดยเฉพาะ สามารถใช้ร่วมกับกรดหลากหลายประเภท ในการกำจัดสนิม ตะกรัน และไขมันต่าง ๆ

1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle