#EnsureTotalSolutions

ตำแหน่งงาน


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะและอโลหะ และครอบคลุมในการออกแบบกระบวนการจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการชุบเคลือบผิวและการบำบัดของเสีย ทางบริษัท ฯ มีการจัดอบรมทางด้านความรู้และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกุญแจของความสำเร็จ ภายใต้สโลแกน “การบริการอย่างครบวงจร”บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 392 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน สุขุมวิทสายเก่า ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 102801506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle