Okuno Auromex Glass Treatment Technology

#EnsureTotalSolutions

เคมีภัณฑ์ในการเคลือบแก้วและกระจกสำหรับเครื่องแก้ว


เทคโนโลยีการเคลือบแก้วของบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ มีส่วนร่วมอยู่ในอุตสาหกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับ ตกแต่ง

สีพิมพ์แก้วถูกใช้เคลือบบนขวดน้ำ แก้วน้ำ ขวดเครื่องสำอาง และเครื่องแก้วอื่น ๆ

สีพิมพ์แก้วหลากหลายเฉดสีของเราช่วยเพิ่มความทนทานต่อสารเคมีและมีประสิทธิภาพในการพิมพ์ที่ดี สีพิมพ์แก้วคุณภาพดีของเราประกอบด้วยสีพิมพ์แก้วที่มีสารตะกั่วและสีพิมพ์แก้วที่ไม่มีสารตะกั่ว


เคมีภัณฑ์

องค์ประกอบ

อุณหภูมิที่ใช้

เฉดสี

ลักษณะของเคมีภัณฑ์

Z series

สารตะกั่ว

620-640 °C

เขียว ดำ ขาว ฟ้า น้ำตาล

เหมาะสำหรับขวดแก้วที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีสูง

S series

สารตะกั่ว

580-600 °C

เขียว ดำ ขาว ฟ้า น้ำตาล

เหมาะสำหรับแก้วน้ำและขวดเครื่องสำอาง

LES series

ไม่มีสารตะกั่ว

630-650 °C

เขียว ดำ ขาว ฟ้า น้ำตาล

เหมาะสำหรับขวดแก้วที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีสูง

LN series

ไม่มีสารตะกั่ว

580-600 °C

แดง เหลือง เขียว ดำ ขาว ฟ้า น้ำตาล

เหมาะสำหรับแก้วน้ำและขวดเครื่องสำอาง


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle