#EnsureTotalSolutions

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


เราขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดหาเคมีภัณฑ์ชุบเคลือบที่ทันสมัย ราคาคุ้มค่า และมีคุณภาพดีในโลกปัจจุบัน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรากฎอยู่ในทุก ๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ขับเคลื่อน การติดต่อสื่อสาร ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกันง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยานยนต์สมัยใหม่ยังต้องการระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดหาเคมีภัณฑ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ราคาคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับ กระบวนการชุบเคลือบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถได้ใช้กับการชุบเคลือบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชุบ เพื่อเพิ่มการทนการเสียดสี การชุบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำอโนไดซ์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต้น
ในส่วนของการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีการ ชุบเคลือบแผงวงจรที่ครอบคลุมทั้งแผงวงจรแบบแผ่นแข็งและแผงวงจรแบบโค้งงอได้ เช่น เคมีภัณฑ์สำหรับการชุบทองแดงและเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบทองบนผิวนิกเกิล

เรายังได้จัดหาเคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์
+66 (0) 2 365 5956
1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle