#EnsureTotalSolutions

Tầm nhìn & Nhiệm vụ


Mục tiêu của công ty là trở thành một “nhà cung cấp toàn bộ giải pháp dịch vụ” đặc biệt cho ngành công nghiệp hoàn thiện bề mặt ở Thái Lan và khu vực ASEAN.Tầm nhìn

  Phấn đấu trở thành thương hiệu đứng đầu số một trong ngành công nghiệp hoàn thiện bề mặt ở Thái Lan và ASEAN với mục đích cung cấp công nghệ hiệu suất cao toàn diện, được hỗ trợ bởi chuyên môn và dịch vụ ứng dụng đẳng cấp thế giới, như một phần của chiến lược của Công ty Okuno-Auromex Thailand với câu châm ngôn “Giải pháp sáng kiến toàn diện”

Nhiệm vụ

  Cung cấp toàn diện công nghệ hoàn thiện bề mặt hiệu suất cao và dịch vụ, tập trung vào các ngành công nghiệp ô tô, điện tử, hàng không vũ trụ, xây dựng và PWB ở Thái Lan và khu vực ASEAN và mở rộng thị trường công nghiệp & địa lý theo xu hướng phát triển.

   Cung cấp các sản phẩm hàng đầu với chi phí cạnh tranh của Quyền sở hữu với các dịch vụ giao hàng và bán hàng đáng tin cậy.

   Tập trung phát triển công nghệ độc quyền Công ty Okuno-Auromex Thailand nhằm đáp ứng nhu
cầu của ngành, thị trường và tất cả các khách hàng.

   Được các nhà cung cấp cảm nhận là một khách hàng đáng tin cậy với mối quan hệ đối tác lâu dài.

   Công ty Okuno-Auromex Thailand được thiết lập các giải pháp tổng thể như một thương hiệu công nghiệp và được khách hàng công nhận là một công ty dựa trên sự hiểu biết về kiến thức cơ bản.

   Được coi trong ngành là một trong những môi trường làm việc tốt nhất, về việc làm, cơ hội nghề nghiệp tốt, dẫn đến tỷ lệ luân chuyển công việc thấp.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle