#EnsureTotalSolutions

Chính sách chất lượng


cải thiện dịch vụ và sản phẩm


Okuno-Auromex quyết tâm liên tục cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi để hỗ trợ khách hàng và giúp họ cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chúng tôi mong muốn đạt được sự đánh giá cao nhất có thể có của sự hài lòng từ khách hàng bằng cách cung cấp:


    Sự tin cậy, sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ
    Giá cả cạnh tranh
    Giao hàng đúng giờ
    Đầu tư liên tục phát triển con người, sản phẩm, thiết bị và dịch vụ.

Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu


Sự cam kết chất lượng của chúng tôi được thể hiện thông qua chấp nhận tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. ISO 9001: 2008 quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng cho một tổ chức:

 • Cần chứng minh khả năng của mình để cung cấp một cách nhất quán sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.
 • Mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu quả vào hệ thống, bao gồm cả các quá trình cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các quy định hiện hành.

Đổi mới trong chất lượng để thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu


Mối quan hệ đối tác tuyệt vời của chúng tôi với Okuno Chemical Industries và Kiesow TS Brinkmann đã dẫn đến việc chúng tôi đã thông qua về một loạt các kỹ thuật của Nhật Bản và châu u được thiết kế để đảm bảo và nâng cao chất lượng. Ví dụ, chúng tôi tham gia vào đáng kể vào việc phân tích định lượng và công việc khai thác dữ liệu, chúng được thiết kế nhằm liên tục cải thiện dòng sản phẩm của công ty.

Okuno-Auromex là tự hào về khả năng của mình để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cực kỳ mạnh mẽ, và chúng tôi có thể thiết lập được các tiêu chuẩn cao nhất được tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.


Tiêu chuẩn sản xuất


Nhân viên sản xuất của chúng tôi có kiến thức toàn diện và chuyên môn trong quy trình sản xuất và được trang bị máy móc tiên tiến và hiệu quả để sản xuất các hóa cbề mặt hoàn thiện, bao gồm cả sản phẩm dung dịch và các sản phẩm bột. Mục đích của chúng tôi là để đáp ứng với yêu cầu của khách hàng chủ động, nhanh chóng và hiệu quả. Trong khi đó, sự đảm bảo chất lượng được thực hiện thông qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nguyên liệu, kiểm soát quy trình, thủ tục kiểm nghiệm và kiểm tra cuối cùng trước khi giao hàng.


Tiêu chuẩn kho vận-giao nhận


Đội kho vận của chúng tôi là chuyên gia trong việc thu mua và cung cấp nguyên liệu từ các nguồn trong nước và quốc tế. Kiểm soát hàng tồn kho và vận chuyển các thủ tục được giám sát và điều phối bởi các nhân viên kho vận có nhiều kinh nghiệm để đảm bảo rằng các sản phẩm có thể được giao cho khách hàng một cách hiệu quả và kịp thời. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi của các chuyên gia kho vận có nghĩa là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của mình bất cứ nơi nào họ đang ở trên thế giới, và bất cứ khu vực nào mà họ đang trong thời gian hoạt động.


Đầu tư vào con người


Okuno-Auromex luôn luôn tập trung vào phát triển con người cùng với sự phát triển của tổ chức. Chúng tôi đầu tư vào các kỹ năng và đào tạo của nhân viên để trang bị cho họ học hỏi sự tiên tiến của công nghệ ngày càng chuyên sâu và phức tạp.

Tập trung vào “chất lượng con người” là một khái niệm quan trọng và giá trị cốt lõi và đã được chấp nhận bởi tất cả các nhân viên của chúng tôi, bao gồm bảy đặc tính quan trọng gói gọn:

 • Kết quả- được định hướng
 • Đồng cảm và chia sẻ
 • Khách hàng trọng điểm
 • Sáng kiến
 • Tính chuyên nghiệp
 • Đạo đức & liêm chính
 • Tính hỗ trợ giúp đỡ

1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle