#EnsureTotalSolutions

สาส์นจากผู้บริหาร


ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงยิ่งในยุคปัจจุบัน อีกทั้งความ ต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายบริษัทฯ ต่างปรับกลยุทธ์การบริหารเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดที่จะใช้โอกาสนี้พัฒนา ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ


ปัจจุบันบริษัทฯไม่เพียงดำเนินธุรกิจทางด้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ชุบเหมือนในระยะเริ่มดำเนิน ธุรกิจใหม่ ๆ เท่านั้น แต่บริษัทฯ ได้ให้บริการครอบคลุมครบวงจรในอุตสาหกรรมการชุบเคลือบตกแต่ง ผิวโลหะและอโลหะ ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการชุบเคลือบผิว การออกแบบและให้คำปรึกษาในการ ติดตั้งอุปกรณ์การชุบที่ทันสมัยครอบคลุมถึงระบบบำบัดมลภาวะด้านอากาศและน้ำเสีย จัดหาเคมีภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของลูกค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับลูกค้าด้านการ ใช้งานและการบำรุงดูแลรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต บริการหลังการขายในการ ตรวจวิเคราะห์เคมีให้เป็นไปตามมาตรฐาน มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งเป็นหัวใจของการให้ บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคูณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างสมบูรณ์ แบบและครบวงจร ภายใต้คำว่า “การบริการที่ครบวงจร”

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีที่บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนสร้างสรรค์ ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะและอโลหะของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเพิ่มศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อทำให้มั่นใจว่า เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและจัดหาเทคโนโลยีอันทันสมัยในอุตสาหกรรม

okuno auromex manager image picture  ในนามของบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด   

เราเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนกับหุ้นส่วนในอุตสาหกรรมและเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานที่สูงสุด เพื่อจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านต่อไปในอนาคต


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle