#EnsureTotalSolutions

ข้อมูลบริษัท


บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำในการจัดหาการบริการที่ครบวงจรใน อุตสาหกรรมชุบเคลือบในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนภารกิจหลักของบริษัทฯ คือการจัดหาเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการชุบเคลือบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดหาการบริการที่หลากหลายเพื่อสร้าง “วิธีการที่ครบวงจรทั้งการขายและการบริการ” ให้แก่กลุ่ม ลูกค้า การบริการของบริษัทฯ เริ่มจากการให้คำแนะนำก่อนการขายทางด้านผลิตภัณฑ์และระบบการ ชุบเคลือบ ครอบคลุมไปถึงการบริการหลังการขายที่ครบถ้วนในด้านการวิเคราะห์ผลและการสนับสนุน ทางด้านเทคนิค

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมชุบเคลือบเพื่อทำให้เกิดการชุบที่รวดเร็ว และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ผลจากการบริการที่ครบวงจร ของบริษัทฯ สามารถช่วยลดเวลาในการพัฒนากระบวนการชุบ จากที่ใช้เวลาหลายปี เป็นเดือน หรืออาจใช้เวลาเพียงสัปดาห์

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทางด้านการชุบเคลือบ บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการปรับปรุงคุณภาพและนวัตกรรมการชุบเคลือบ
● บริษัทฯ รับประกันการให้บริการที่ครบวงจร – โดยมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรม ชุบเคลือบ
● บริษัทฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ – กระตือรือร้นที่จะนำความรู้มาสู่อุตสาหกรรมชุบเคลือบอยู่เสมอ
● บริษัทฯ มีบริการที่ยอดเยี่ยม – การสนับสนุนลูกค้าคือสิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญ
● บริษัทฯ ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีมาช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า
● บริษัทฯ เป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตสีเขียว
● บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางการค้าในระยะยาว – เพราะว่าความสำเร็จของท่าน นับเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ เช่นกัน


ประวัติความเป็นมา

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไทย-ออโรเม็กซ์ และบริษัท โอคูโน เคมีคอลล์ อินดัสทรีส์ จากประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2007 ประวัติความเป็นมาของบริษัทมี ดังนี้


ปี (ค.ศ.) ความเป็นมาของบริษัท
2510 คคุณสุกิจ ประกิจฤทธานนท์ได้ก่อตั้งบริษัทฯในนาม Union Engineering Co., Ltd ที่สำนักงานเลขที่ 23 ซอยศาลาแดง 1 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
2525 จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการ บริการหลังการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ทางด้าน เคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้า
2530 เนื่องจากความต้องการทางด้านเคมีภัณฑ์ที่สูงขึ้นของตลาดและการมา ถึงของระบบการผลิตแบบทันต่อเวลา บริษัทฯ จึงจัดตั้งแผนกการผลิต เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับการชุบเคลือบเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า
2532 เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย ออโรเม็กซ์ จำกัด เพื่อมุ่งเน้นด้าน เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการชุบเคลือบ รวมถึงการ บริการสำหรับโรงชุบในประเทศไทย
2535 จัดตั้งแผนกการบริการทางด้านเทคนิค เพื่อรองรับการบริการหลัง การขาย รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
2545 คุณ เสวก ประกิจฤทธานนท์ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัท ในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2002
2545 จัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศที่เมืองดองไน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอินโดจีน
2545 เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เคมีภัณฑ์หลังการขาย บริษัทฯ จึงย้ายห้องปฏิบัติการวิจัยไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2548 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงขยายแผนก ปฏิบัติการวิจัย โดยแผนกที่ 1 จัดตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์เคมีภัณฑ์และ รองรับการแก้ปัญหา แผนกที่ 2 จัดตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานชุบ โดยใช้เครื่อง X-Ray, ICP, UV Vis, Step Test และ Thickness Tester
2549 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
2549 เพื่อที่จะพัฒนาการบริการทางด้านเทคนิค บริษัทฯ นำเข้าเครื่องมือวิจัย เพื่อช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ก่อนนำไปขาย
2550 รบริษัท ไทย ออโรเม็กซ์ จำกัด ร่วมทุนกับ บริษัท โอคูโน เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 ขยายแผนกปฏิบัติการวิจัย โดยการนำเข้าเครื่องมือวิจัยทางด้านวัสดุ โดยวิธี SEM, Microscope, Thermal Cycle และ Ericsen Test
2552 เริ่มธุรกิจสารปรุงแต่งอาหาร และจัดตั้งแผนกวิจัยทางด้านอาหารใน การวิเคราะห์สารปรุงแต่ง เพื่อรองรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ
2552 จัดตั้งสาขาต่างประเทศใหม่ ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับตลาดและความต้องการในเวียดนามตอนเหนือ
2553 จัดตั้งแผนกการขายต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO9001:2008
2556 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ภายใต้คำขวัญ “มั่นใจในการบริการที่ครบวงจร”
2558 ปรับปรุงแผนกการผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ ด้วยการลงทุนนำเข้าเครื่องจักรและเครื่องมือวิจัยที่มี ความทันสมัย1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle