Acid Pickling Agents

#EnsureTotalSolutions

Tác nhân tẩy tính axit mạnh


Sự chuẩn bị bề mặt đúng cách góp phần cho sự sản xuất thành công.


Trong trường hợp quy trình tẩy kiềm ngâm có thể không đầy đủ, và quá trình tẩy điện phân cũng không thể có hiệu quả, Okuno-Auromex có một quy trình tẩy bằng axit để thay thế một cách tuyệt vời. Chúng có thể được sử dụng để loại bỏ các tạp chất, chẳng hạn như các vết bẩn, các tạp chất vô cơ, ăn mòn hoặc vảy oxit từ các chất nền kim loại để tạo ra một bề mặt chất nền sạch cho các hoạt động mạ điện tiếp theo. Đây là một giải pháp không cần hoạt hóa bề mặt, và giảm chi phí cho xử lý chất thải, các sản phẩm cung cấp như trong bảng dưới đây:


Sản phẩm

Thành phần chính

Hợp chất nền

Đặc tính

GPKF-500

Sắt, đồng, đồng thau

Tẩy acid cho nhiều kim loại khác nhau. Có thể loại bỏ rất nhiều dầu mỡ ở nhiệt độ thường với chi phí hoạt động hợp lý.

TOP Descale SK

Sắt

Tẩy acid một cách hiệu quả dành riêng cho nền sắt. Có thể kết hợp với nhiều loại acid để loại bỏ dầu mỡ và cặn gỉ.


1506111522,,-logo,-environmental-logo,-tree1506111522,,-logo,-environmental-logo,-globe1506111522,,-logo,-environmental-logo,-recycle